ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

15 Αυγούστου. Υποχρεωτική Αργία. Απασχόληση και Αμοιβή Εργαζομένων.

Η εργασία τις Κυριακές και κατά τις υπόλοιπες αργίες ρυθμίζονται από το Β.Δ. 748/1966, με τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ορίζεται ότι κατά τις Κυριακές και τις οριζόμενες αργίες, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική και κάθε επαγγελματική γενικά δραστηριότητα, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται ρητώς στις διατάξεις όπως είναι οι επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, τα επισιτιστικά καταστήματα κλτ.

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας που έχουν καθοριστεί από το νόμο και απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών είναι:

  • η 1η Ιανουαρίου
  • η 6η Ιανουαρίου
  • η 25η Μαρτίου
  • η Δευτέρα του Πάσχα
  • η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
  • η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου).
  • Η Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου),
  • Η 1η Μαΐου,
  • Η 28η Οκτωβρίου

Για την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου όσον αφορά την εργασία και την αμοιβή των μισθωτών ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την απασχόληση σε μέρα υποχρεωτικής αργίας. Αναλυτικά:

Α. Σε επιχειρήσεις που ΔΕΝ λειτουργούν την ημέρα της 15ης Αυγούστου, οι εργαζόμενοι είτε αμείβονται με μηνιαίο μισθό, είτε αμείβονται με ημερομίσθιο θα πληρωθούν το σύνηθες ημερομίσθιο/μισθό τους, χωρίς καμία περικοπή ή προσαύξηση.

Β. Σε επιχειρήσεις που λειτουργούν την ημέρα της 15ης Αυγούστου, οι ημερομίσθιοι θα πληρωθούν το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο τους για τις ώρες που εργάστηκαν, συν την προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο τους.  

Όσον αφορά όσους αμείβονται με μισθό σε επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά τις Κυριακές και Αργίες, θα πληρωθούν μόνο την προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους [ο μισθός τους περιλαμβάνει και την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου]. Αν η επιχείρηση δεν λειτουργεί κατά τις Κυριακές και Αργίες, οι μισθωτοί που θα εργαστούν, θα πληρωθούν το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού τους [διότι δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στον μισθό τους] συν την προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους.

Η ημέρα υποχρεωτικής αργίας δεν μπορεί να συμψηφιστεί με ημέρα ανάπαυσης [ρεπό].