Ψηφιακή Κάρτα – Εφαρμογή & Προκλήσεις

Μέσα στο 2024 αναμένεται η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας από το σύνολο των επιχειρήσεων, γεγονός που ήδη έχει δημιουργήσει αναταράξεις και αγωνίες και στις επιχειρήσεις και στους ειδικούς έκδοσης μισθοδοσίας. Ελπίζουμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα εκδοθεί η εγκύκλιος του υπουργείου που θα δίνει διευκρινήσεις σχετικά, διότι τα ερωτήματα είναι εύλογα πάρα πολλά.

Από την 1η Ιανουαρίου εντάσσονται στην υποχρέωση οι βιομηχανίες και το λιανικό εμπόριο, ήδη βέβαια έχει ανακοινωθεί ότι θα δοθεί τρίμηνη παράταση που σημαίνει ότι η υποχρέωση θα υπάρχει χωρίς όμως τις αντίστοιχες κυρώσεις. Από την 1η Οκτωβρίου η εφαρμογή θα επεκταθεί στον τουρισμό και την εστίαση και έως τέλος του έτους θα εισέλθουν όλοι οι λοιποί κλάδοι.

Τι σημαίνει πρακτικά η ψηφιακή κάρτα για μια επιχείρηση; Σημαίνει υποχρέωση δήλωσης εισόδου και εξόδου του κάθε εργαζομένου στο χώρο εργασίας και υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ, ώστε να υπάρχει ακριβής καταγραφή της εργασίας. Υπάρχουν μια σειρά από προκλήσεις της οποίες η επιχείρηση/εργοδότης θα πρέπει να αντιμετωπίσει και σίγουρα θα πρέπει το υπουργείο να της λάβει υπόψη και να δώσεις αντίστοιχες λύσεις.

Πέρα από το τεχνικό μέρος το οποίο ο εργοδότης θα πρέπει να φροντίσει να λειτουργεί άψογα ώστε να αποφευχθούν λάθη, παραλήψεις και γραφειοκρατία τόσο κατά τη δήλωση των ωραρίων όσο και κατά την έκδοση της μισθοδοσίας υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως τα παρακάτω διότι ενδέχεται να οδηγήσουν σε κυρώσεις.

  • Τεχνικό μέρος [λειτουργικά θέματα, Internet, κτλ]
  • Λανθασμένα χτυπήματα ή μη χτυπήματα από αμέλεια εργαζομένου
  • Προγενέστερα ή μεταγενέστερα χτυπήματα της κάρτας [ π.χ. +/- 15 λεπτά διότι μπορεί ο εργαζόμενος να πήγε λίγο νωρίτερα στην εργασία του ή να καθυστέρησε για κοινωνικούς λόγους να χτυπήσει την κάρτα κατά την έξοδο του

Το χτύπημα της κάρτας θα πρέπει να είναι ακριβές σε σχέση με την παρουσία του εργαζομένου στο χώρο εργασίας σε επιτόπιο έλεγχο, θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των ωραρίων και των χτυπημάτων της κάρτας και φυσικά αντιστοιχία των χτυπημάτων με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του εργαζομένου. Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι το πρόστιμο για εργαζόμενο που βρίσκεται στην εργασία ενώ υπάρχει χτύπημα της κάρτας ότι έχει αποχωρήσει θα είναι 10.500 ευρώ, όσο δηλαδή και το πρόστιμο του ανασφάλιστου.

Παρότι το υπουργείο έχει ήδη ανακοινώσει κάποια μέτρα που προωθούν την ευελιξία, είναι σαφές ότι ταυτόχρονα επιθυμεί την πάταξη της υποδηλωμένης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι απολύτως προσεκτικές με τις δηλώσεις των ωραρίων, να υπάρχει καθοδήγηση και πολύ συχνή ενημέρωση των εργαζομένων για να αποφεύγονται αμέλειες και φυσικά το ίδιο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και οι υπεύθυνοι διαχείρισης της μισθοδοσίας και στη δήλωση των ωραρίων αλλά και στην έκδοση της μισθοδοσίας.