«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών».

Νέο πρόγραμμα για την ένταξη 3.000 πρώην μακροχρόνια ανέργων 56+ ετών στον ιδιωτικό τομέα με επιχορήγηση 8.580 ευρώ.

Σήμερα, Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023, ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για ένταξη στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών».

Στόχος της δράσης είναι να στηρίξει τη μετάβαση όσων εργάστηκαν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο τομέα μέσω του σχετικού προγράμματος της ΔΥΠΑ σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Το «πρόγραμμα-γέφυρα» στον ιδιωτικό τομέα επιχορηγεί την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο 12μηνο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών.

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και η επιχορήγηση 715 ευρώ μηνιαία για κάθε πρόσληψη. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 25.755.000 ευρώ και θα καλυφθεί με πόρους της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα υποβάλουν αίτηση μέσω του gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholeseprosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartisesanergon

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr

Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος:

https://www.dypa.gov.gr/storage/programma-56-kai-ano/enhmerotiko-56-idiotiko-tomea-2223.pdf

10ετής παραγραφή οφειλών e-ΕΦΚΑ – Βήμα βήμα όλη η διαδικασία

Μειώνεται σε 10 χρόνια από 20 που ίσχυε παλιότερα ο χρόνος που έχει στη διάθεση στου ο ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν.

Η δεκαετής παραγραφή των μη βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, σημαίνει σημαντική ελάφρυνση για ελεύθερους επαγγελματίες και εργοδότες ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συνταξιοδότηση για όσους οφείλουν στο ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 14-2-2023 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.75110/Σ22991 ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α’ Καϊμενάκη Γεωργία 2105285550 Χρησταράς Μιχάλης 2105285587, 597, 629 Email: tm.katheisfmmisth@efka.gov.gr

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραγραφή αξιώσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από μη καταβληθείσες εισφορές Μη Μισθωτών Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών. ΣΧΕΤ: α) Το αρ. 6 του ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α΄219/25.11.2022) β) Η αριθ.43/2022 Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 95 του ν.4387/2016 περί παραγραφής των αξιώσεων του e-ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες εισφορές και δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την παραγραφή απαιτήσεων του e-ΕΦΚΑ, εστιάζοντας στις διατάξεις που θεσπίζουν λόγους αναστολής και διακοπής της παραγραφής των ανωτέρω απαιτήσεων.

Με το παρόν έγγραφο παρέχονται συμπληρωματικά οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των προβλεπομένων για την παραγραφή οφειλών από μη καταβληθείσες εισφορές Μη Μισθωτών, την διαδικασία εξέτασης αίτησης / ένστασης και τις ενέργειες στις περιπτώσεις που προκύπτει παραγραφή.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Οφειλές από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές, από 12/5/2016 υπόκεινται σε 10ετή παραγραφή που αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους εκείνου εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.

Για απαιτήσεις που προέρχονται από ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία που παρασχέθηκε μετά από την 1/1/2026 η παραγραφή ορίζεται 5ετής.

Σε περίπτωση που η παραγραφή της οφειλής έχει διακοπεί λόγω διακοπτικού γεγονότος (πχ ρύθμιση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις), αρχίζει νέα δεκαετής παραγραφή που ξεκινά από την επόμενη ημέρα του διακοπτικού γεγονότος. Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση οφειλόμενων εισφορών στο ΚΕΑΟ λαμβάνεται ως διακοπτικό της παραγραφής γεγονός ΜΟΝΟ εφόσον έχει κοινοποιηθεί, με την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία, η εκδοθείσα πράξη βεβαίωσης στον οφειλέτη.

Δεδομένου ότι για την είσπραξη οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις των π. φορέων ίσχυε 20ετής παραγραφή και η ισχύουσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 12/5/2016, η παραγραφή κάθε οφειλής πέραν της 10ετίας με ύπαρξη διακοπτικού γεγονότος από 12/5/2016 και μετά, επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως, σε περίπτωση αίτησης του ασφαλισμένου, για την οποία είναι αναγκαία η εύρεση των μη παραγεγραμμένων οφειλών (π.χ. αίτηση χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, αίτηση συνταξιοδότησης κ.λπ.), και εφόσον διαπιστωθεί ότι είχε ήδη συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος χρόνος (10ετής) κατά την ημερομηνία του ως άνω διακοπτικού γεγονότος, η οφειλή παραγράφεται.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ και ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Για τον έλεγχο της παραγραφής οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών διακρίνονται οι κάτωθι περιπτώσεις ανάλογα με την ύπαρξη ή μη διακοπτικών της παραγραφής γεγονότων:

1. ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Οφειλές χρονικών διαστημάτων ασφάλισης πέραν της 10ετίας, για τα οποία δεν υπάρχει διακοπτικό γεγονός, παραγράφονται.

2. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΩΣ THN 11.05.2016

Στις περιπτώσεις που το τελευταίο διακοπτικό γεγονός παραγραφής οφειλών, είναι έως 11.05.2016 και κατά την ημερομηνία αίτησης έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής (10ετία) από το διακοπτικό γεγονός, η οφειλή παραγράφεται.

3. ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 12.05.2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Στις περιπτώσεις που υπάρχει διακοπτικό γεγονός από την 12.05.2016 και μετά, επανεξετάζεται η χρονική περίοδος που περιλαμβάνεται σε αυτό και τροποποιείται αναλόγως (παραγράφεται), εφ’ όσον είχε παρέλθει 10ετία από την οφειλή ή από τυχόν προηγούμενο διακοπτικό γεγονός. Ο έλεγχος διενεργείται στο πρώτο από την 12.05.2016 και μετά διακοπτικό γεγονός.

Επισήμανση: Σε κάθε περίπτωση που εντοπίζονται οφειλές εντός της 10ετίας (μη παραγεγραμμένες) βεβαιώνονται άμεσα στο ΚΕΑΟ με άμεση κοινοποίηση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) στον οφειλέτη ώστε να διακοπεί η παραγραφή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Διαδικασία εξέτασης αίτησης/ένστασης παραγραφής

i. Υποβολή αίτησης – Αρμοδιότητα Ελέγχου

Σε περίπτωση που τα τηρούμενα σε μηχανογραφικά συστήματα στοιχεία οφειλών και διακοπτικών γεγονότων δεν παρέχουν την δυνατότητα ολοκλήρωσης των αυτεπάγγελτων διαδικασιών ελέγχου και διαγραφής παραγεγραμμένων οφειλών, για την απόδειξη της παραγραφής υποβάλλεται αίτηση του ασφαλισμένου στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση, συνοδευόμενη από κάθε στοιχείο αποδεικτικό της παραγραφής. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η βούληση του ασφαλισμένου για εφαρμογή των διατάξεων περί παραγραφής λόγω παρέλευσης 10ετίας, καθώς και τα χρονικά διαστήματα, Φορέας, Κλάδος, κλπ, που επιθυμεί να εξεταστούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Για περιπτώσεις ασφάλισης σε διαφορετικούς φορείς η αίτηση θα είναι κοινή και θα έχει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Επισήμανση: Η εξέταση αιτήσεων των ασφαλισμένων θα διενεργείται από τις αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις. Ειδικότερα για ασφαλισμένους π. ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ) και π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται προς εξέταση στις Γ’ και Δ’ Δ/νσεις Απονομής Συντάξεων, λόγω αρμοδιότητας σε θέματα ελέγχου εισφορών έως 31/12/2016.

ii. Έλεγχος χρονικών διαστημάτων οφειλής και διακοπτικών γεγονότων

Πραγματοποιείται έλεγχος για οφειλόμενα χρονικά διαστήματα πέραν της 10ετίας και ύπαρξης διακοπτικών της παραγραφής γεγονότων για αυτές, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στις περιπτώσεις που οι οφειλές είναι ήδη βεβαιωμένες αναζητείται (έως την υλοποίηση ηλεκτρονικής πρόσβασης η οποία δρομολογείται) ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το ΚΕΑΟ ως εξής:
α) Κρινόμενη ΠΒΟ (αριθμός, χρονικό διάστημα οφειλής, φορέας, κλπ).

β) Αναζήτηση πρώτου διακοπτικού γεγονότος μετά την βεβαίωση ανά ΠΒΟ.

Επισημαίνεται ότι αναζητούνται πληροφορίες μόνο για ανεξόφλητες ή μερικώς εξοφλημένες ΠΒΟ που αφορούν διάστημα κρινόμενο για την παραγραφή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Τοπικών Διευθύνσεων επισυνάπτεται παράρτημα με τα Περιφερειακά υποκαταστήματα ΚΕΑΟ που έχουν την αρμοδιότητα εξέτασης των διακοπτικών γεγονότων.

iii. Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου κατά την ημερομηνία αίτησης

Συντάσσεται «Έκθεση Ελέγχου» (συνημμένο υπόδειγμα) στην οποία καταγράφονται οι οφειλές πέραν της 10ετίας, τα διακοπτικά γεγονότα της παραγραφής των οφειλών αυτών και τα αποτελέσματα του ελέγχου, ως χρονικά διαστήματα οφειλής και εφόσον απαιτείται ανά κλάδο ασφάλισης (στις περιπτώσεις διακριτής διαχείρισης, πχ. ρύθμισης ή βεβαίωσης στο ΚΕΑΟ οφειλών π. ΤΑΝ, π. ΤΥΔΑ, εξετάζονται διακριτά δεδομένου ότι αφορούν π. Φορείς, Τομείς, Λογαριασμούς, κλπ) για τα οποία παραγράφονται οι οφειλόμενες εισφορές σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Προσοχή: Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξόφληση οφειλών, σε χρόνο που αυτές είχαν παραγραφεί, δεν αναζητούνται/επιστρέφονται.

iv. Ενημέρωση πληροφοριακών συστημάτων για την παραγραφή

Για την ενημέρωση των πληροφορικών συστημάτων π. φορέων και την τήρηση στοιχείων παραγραφής οφειλόμενων εισφορών έχει δρομολογηθεί η δημιουργία
– ειδικού κωδικού διαγραφής / μηδενισμού οφειλής παραγραφέντος χρόνου ασφάλισης έως 31/12/2016 από τα μηχ/κά συστήματα των π. φορέων
– νέας οθόνης «Εξέταση Παραγραφής» στο μηχανογραφικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών» στην οποία θα καταχωρούνται οι αιτήσεις / ενστάσεις παραγραφής και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. Για την λειτουργικότητα των ανωτέρω θα ενημερωθείτε με την υλοποίησή τους. Έως την υλοποίηση θα τηρούνται αντίγραφα των συντασσόμενων Εκθέσεων Ελέγχου αρχειοθετημένα προκειμένου να καταχωρηθούν αναδρομικά.

v. Αποστολή τροποποιητικών Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) στο ΚΕΑΟ

Εφόσον οι παραγραφείσες οφειλές είναι ήδη βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ, θα τροποποιούνται (με τις γνωστές για κάθε π. φορέα διαδικασίες, αυτοματοποιημένες ή μη) και θα βεβαιώνονται ΑΜΕΣΑ στο ΚΕΑΟ τυχόν μη βεβαιωμένες οφειλές εντός 10ετίας, με ΑΜΕΣΗ κοινοποίηση της βεβαίωσης ΚΕΑΟ στον οφειλέτη.

vi. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Ελέγχου στον ασφαλισμένο

Ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται εγγράφως (συνημμένο σχέδιο) για το αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησης / ένστασης παραγραφής, τα διακοπτικά γεγονότα καθώς και τα χρονικά διαστήματα που παραγράφονται.

2. Έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) ή Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ)

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, απαίτηση η οποία έχει υποπέσει σε παραγραφή δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) ή Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η ενημέρωση / επικαιροποίηση των οφειλόμενων εισφορών (βεβαιωμένων στο ΚΕΑΟ και μη βεβαιωμένων) στα κατά περίπτωση μηχανογραφικά συστήματα, για την έκδοση ΑΑΕ ή την ορθή αποτύπωση των οφειλών στην ΒΟ θα ακολουθούνται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το αριθμ. πρωτ. 472233/12-10-2022 έγγραφό της Διεύθυνσης Εισφορών μη Μισθωτών σχετικά με τις δυνατότητες α) έγκρισης των ελεγχόμενων περιοχών με απόρριψη ώστε να εκδίδεται ΑΑΕ και β) επικαιροποίηση των οφειλών που αποτυπώνονται σε ΒΟ στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού.

Δ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου οι Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται (το αργότερο) ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, δύναται να προσμετρήσουν ασφαλιστικό χρόνο (συνολικά ή μέρος αυτού) του οποίου οι ασφαλιστικές εισφορές είχαν παραγραφεί, τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση της σύνταξης.

Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές.

Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των διακοπτικών γεγονότων κατά την εξέταση αιτημάτων για παραγραφή οφειλών παρατίθεται παράρτημα με παραδείγματα

Του παρόντος να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
Α. ΚΑΠΡΑΛΟΥ

Πως αμείβεται η ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ στον Ιδιωτικό Τομέα;

Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες του κράτους.

Αυτό σημαίνει ότι για τον ιδιωτικό τομέα επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων συνεπώς για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα η Καθαρά Δευτέρα είναι κανονική εργάσιμη ημέρα.

Oι μισθωτοί  που απασχολούνται την Καθαρά Δευτέρα θα λάβουν το συνηθισμένο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο ή μισθό τους όπως για μια κανονική ημέρα εργασίας, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.

Εκτός όμως από τις υποχρεωτικές αργίες υπάρχουν και αυτές που ονομάζονται κατ’ έθιμο, δηλαδή οι ημέρες αυτές που μια επιχείρηση παραμένει κλειστή όχι γιατί το ορίζει ο Νόμος αλλά από συνήθεια ή έθιμο. Εδώ να πούμε πολύ σύντομα ότι το Έθιμο, δηλαδή κάτι που εφαρμόζεται με συνέπεια επί μεγάλο διάστημα, ομοιόμορφα και υπάρχει κοινή πεποίθηση ότι «έτσι είναι», αποτελεί κανόνα δικαίου.

Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις;

Πρώτη περίπτωση: Εάν η επιχείρηση εθιμοτυπικά είναι κλειστή την Καθαρά Δευτέρα.

Όσον αφορά στους ημερομίσθιους, δεν δικαιούται να λάβουν το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, διότι δεν υπάρχει διάταξη του νόμου η οποία να υποχρεώνει τον εργοδότη να καταβάλλει το ημερομίσθιο σε ημέρα που δεν είναι υποχρεωτική αργία.

Αν όμως η επιχείρηση που δεν λειτουργούσε εθιμοτυπικά συνήθιζε να καταβάλει το ημερομίσθιο, τότε η υποχρέωση αυτή υφίσταται.

Όσον αφορά αυτούς που αμείβονται με μισθό  θα λάβουν κανονικά το μισθό τους, χωρίς καμία περικοπή αλλά και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.

Δεύτερη περίπτωση: Εάν η επιχείρηση κατά τα προηγούμενα χρόνια εθιμοτυπικά είναι κλειστή την Καθαρά Δευτέρα και με μονομερή απόφαση του εργοδότη εκτάκτως λειτουργεί.

Όσον αφορά στους ημερομίσθιους δικαιούνται το κανονικό τους ημερομίσθιο [χωρίς προσαύξηση]

Όμως όσοι αμείβονται με μισθό δικαιούνται να λάβουν το 1/25 επί πλέον του μισθού τους. Αυτό συμβαίνει διότι ο μισθός αφορά τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, η Καθαρά Δευτέρα δεν ήταν για αυτούς εργάσιμη, οπότε στην περίπτωση που την εργαστούν θα πρέπει να λάβουν επιπλέον την αμοιβή αυτής της ημέρα, πάντα χωρίς καμιά άλλη προσαύξηση.

Τρίτη περίπτωση: Εάν η επιχείρηση λειτουργεί την Καθαρά Δευτέρα και ο εργοδότης αποφάσισε ότι δεν θα λειτουργήσει.

 Στην περίπτωση αυτή βάση των διατάξεων περί υπερημερίας του εργοδότη όσοι αμείβονται με  ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιο τους, ενώ όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής εκτός από τον κανονικό μηνιαίο μισθό τους.

 Να τονίσουμε ότι κατά τις εθιμοτυπικές αργίες συνεπώς και για την Καθαρά Δευτέρα, η οποία όπως είπαμε είναι κανονική εργάσιμη, εάν ο εργαζόμενος απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία και φυσικά δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιο του.

Κατά την ίδια λογική εάν ο εργοδότης δεν επιτρέπει την εργασία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός φυσικά των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, όπως και κάθε άλλης εργάσιμης.

Τέλος στην περίπτωση όπου η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά ως μία κανονική εργάσιμη ημέρα, η νομοθεσία περί κανονικής αδείας ισχύει κανονικά.

Για την Pplus,

Εύα Τσιολχά

Για περισσότερη ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μου στο eva@pplus.gr ή στο 210 653 4999

Τα νέα όρια των ημερήσιων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 01.01.2023 • Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023.

Δημοσιεύθηκε από τον ΕΦΚΑ στις 15.02.2023 η εγκύκλιος 13/2023 βάσει της οποίας αναπροσαρμόζονται για το 2023 τα όρια των ημερήσιων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων κατά 7,75% . Αφορούν εργαζόμενους στην εστίαση, πωλητές που αμείβονται με ποσοστά, εργαζόμενους σε κομμωτήρια κτλ. Δείτε παρακάτω όλες τις ειδικότητες και πως διαμορφώνονται τα τεκμαρτά ημερομίσθια 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4β’, του άρθρου 37, του Α.Ν.1846/1951 (Φ.Ε.Κ. 179 Α’) όπως ισχύουν, μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 4, του άρθρου 26, του ν. 2972/2001 (Φ.Ε.Κ. 291 Α’) και προβλέπουν ότι, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με την εγκύκλιο 13/2023 του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιούνται τα ισχύοντα, από 01.01.2023, νέα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (Τ.Η.) των ασφαλιστικών κλάσεων του e – Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτά διαμορφώθηκαν βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων του e – Ε.Φ.Κ.Α. κατά 7,75% (126331/28.12.2022 Κ.Υ.Α. – Φ.Ε.Κ. 6949 Β’) που ισχύει από την ίδια ημερομηνία, καθώς και την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις, για το έτος 2023, των εργαζόμενων που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές.

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ

ΑΠΟ 01.10.2008 ΕΩΣ 31.12.2022 ΑΠΟ 01.01.2023
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦΑΛ. ΚΛΑΣΗ Τ.Η. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦΑΛ. ΚΛΑΣΗ Τ.Η.
0,00 8,03 1η ΕΙΔΙΚΗ 8,03 0,00 8,65 1η ΕΙΔΙΚΗ 8,65
0,00 11,75 11,06 0,00 12,66 11,92
11,76 13,97 13,30 12,67 15,05 14,33
13,98 16,63 15,99 15,06 17,92 17,23
16,64 19,54 18,37 17,93 21,05 19,79
19,55 22,35 21,24 21,06 24,08 22,89
22,36 25,23 24,11 24,09 27,19 25,98
25,24 27,93 26,76 27,20 30,09 28,83
27,94 30,38 29,39 30,10 32,73 31,67
30,39 33,21 32,12 32,74 35,78 34,61
33,22 35,63 10η 34,69 35,79 38,39 10η 37,38
35,64 39,16 11η 37,13 38,40 42,19 11η 40,01
39,17 42,44 12η 40,45 42,20 45,73 12η 43,58
42,45 46,18 13η 44,06 45,74 49,76 13η 47,47
46,19 49,77 14η 47,82 49,77 53,63 14η 51,53
49,78 53,16 15η 51,11 53,64 57,28 15η 55,07
53,17 56,55 16η 54,60 57,29 60,93 16η 58,83
56,56 59,74 17η 57,83 60,94 64,37 17η 62,31
59,75 63,03 18η 61,10 64,38 67,91 18η 65,84
63,04 66,44 19η 64,42 67,92 71,59 19η 69,41
66,45 69,48 20η 67,53 71,60 74,86 20η 72,76
69,49 72,44 21η 70,65 74,87 78,05 21η 76,13
72,45 75,68 22η 73,60 78,06 81,55 22η 79,30
75,69 79,25 23η 77,07 81,56 85,39 23η 83,04
79,26 82,92 24η 80,74 85,40 89,35 24η 87,00
82,93 86,52 25η 84,34 89,36 93,23 25η 90,88
86,53 90,11 26η 87,93 93,24 97,09 26η 94,74
90,12 93,56 27η 91,53 97,10 100,81 27η 98,62
93,57 97,29 28η 94,94 100,82 104,83 28η 102,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑ ΕΤΟYΣ 2023

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕΚΜΑΡΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΑΠΟ 01.01.2023

Α. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ),ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΑΝΕΥ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ), ΚΑΦΕΝΕΙΑ,

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ,

ΚΑΦΕΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ

(ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝ/ΦΩΝ, ΜΕΓΑΡΩΝ,

ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ)ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-

ΜΠΑΡ, ΛΕΣΧΕΣ & ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ,

ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΙΑ,

ΟΙΝΟΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ,

ΟΥΖΕΡΙ, ΚΡΕΠΕΡΙΕΣ, ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ, ΣΠΑΓΓΕΤΕΡΙΕΣ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ (ΟΧΙ

ΚΟΣΜΙΚΕΣ)ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ,

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CATERING)

Μαιτρ 14 51,53
Αρχισερβιτόροι 14 51,53
Σερβιτόροι 12 43,58
Μπάρμαν 12 43,58
Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) 10 37,38
Ντισκ Τζόκεϊ 11 40,01
Β. ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΑ)ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΑ)ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

(ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ, ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ,

ΚΑΜΠΑΡΕ, ΚΑΦΩΔΕΙΑ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ Ή

ΜΟΥΣΙΚΑ, ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ, ΜΠΟΥΑΤ) ΠΑΜΠ, ΠΙΑΝΟ-ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ, ΝΑΪΤ ΚΛΑΜΠ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ Κ.ΛΠ.

Μαίτρ 15 55,07
Αρχισερβιτόροι 15 55,07
Σερβιτόροι 13 47,47
Μπάρμαν 13 47,47
Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) 11 40,01
Ντισκ Τζόκεϊ 12 43,58
Μουσικοί α’ 12 43,58
Μουσικοί β’ 11 40,01
Αρτίστες άσματος 19 69,41
Αρτίστες χορού 19 69,41
Διερμηνείς 10 37,38
Θυρωροί 10 37,38
Ιματοφύλακες 10 37,38
Καθαρίστριες 9 34,61
Γ. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΡΕΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ
Κομμωτές – Κουρείς 8 31,67
Μανικουρίστες – Πεντικιουρίστες 8 31,67
Βοηθοί (ανεξαρτήτως ηλικίας & χρόνου προϋπηρεσίας) 8 31,67
Δ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ -ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ – ΠΛΑΣΙΕ
Παραγωγοί – Πλασιέ – Περιοδεύοντες

Πωλητές

11 40,01
Εισπράκτορες γενικά 10 37,38
Ε. ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΧΙ)
Με αλλαγή (Μονοβάρδια) 8 31,67
Χωρίς αλλαγή (Διπλοβάρδια) 8 31,67
Οδηγοί φορτοταξί 8 31,67
ΣΤ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Αχθοφόροι πάσης φύσεως 8 31,67
Ζ. ΛΟΥΤΡΑ
Υπάλληλοι λουτρών γενικά 8 31,67
Η. ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ
Άνδρες – Γυναίκες 8 31,67
Θ. ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΑ
Στιλβωτές – Βαφείς 8 31,67
Ι. ΝΑΟΙ
Νεωκόροι – Καθαριστές 8 31,67
ΙΑ. ΚΙΝ/ΦΟΙ – ΘΕΑΤΡΑ – ΒΑΡΙΕΤΕ
Ταξιθέτες 8 31,67
ΙΒ.
Φωτοκινησιογράφοι εργαζόμενοι για λογαριασμό φωτογραφείων 8 31,67
ΙΓ. ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ
Καπετάνιοι, Αρχηγοί, Τεχνίτες, Δύτες, Ψαροκαπετάνιοι, Μηχανικοί, Αλιεργάτες 8 31,67
Λοιπές Ειδικότητες 8 31,67

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Η καταχώριση στην Α.Π.Δ. των διαφορών των τεκμαρτών αποδοχών και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για τη μισθολογική περίοδο του Ιανουαρίου 2023 (01/2023) για όσες κατηγορίες αμειβόμενων με κυμαινόμενες αποδοχές εργαζομένων αυξήθηκαν, από 01.01.2023, τα ποσά των αντίστοιχων τεκμαρτών ημερομισθίων, πραγματοποιείται σε ξεχωριστή εγγραφή ανά εργαζόμενο, στην Α.Π.Δ. της μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2023 (02/2023) με χρήση του Τύπου Αποδοχών «Αναδρομικές αποδοχές – 009», έχοντας συμπληρωθεί τα πεδία 33, 34 και 35 (τα πεδία 27, 28, 29, 37 και 38 δεν συμπληρώνονται). Η καταβολή των αντίστοιχων διαφορών των ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31.03.2023.

• Δεδομένου ότι, το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο για πλήρη απασχόληση, των εργατοτεχνιτών όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, έχει διαμορφωθεί, από 01.05.2022, στο ποσό των 31,85 ευρώ (38866/21.04.2022 Υ.Α. – Φ.Ε.Κ. 2030 Β’) που πλέον εμπίπτει στο νέο όριο του ημερήσιου μισθού που αντιστοιχεί στη 8η ασφαλιστική κλάση (30,11 ευρώ – 32,73 ευρώ) οι αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές, οι οποίοι μέχρι 31.12.2022 είχαν καταταχθεί αυτοδίκαια στην 9η ασφαλιστική κλάση (π.χ. οδηγοί ταξί) υπάγονται (επίσης αυτοδίκαια), από 01.01.2023, στην 8η ασφαλιστική κλάση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α) Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ποσοστά εισφορών ανά χρησιμοποιούμενο Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και τις τεκμαρτές αποδοχές, που αντιστοιχούν κάθε φορά στις ασφαλιστικές κλάσεις κατάταξής των συγκεκριμένων εργαζομένων.

β) Η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων με κυμαινόμενες αποδοχές εργαζομένων ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων – Πάσχα) και το επίδομα αδείας.

γ) Η κατάταξη είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης, περιλαμβάνοντας τις χορηγούμενες παροχές σε είδος (π.χ. τροφή, κατοικία), τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, αμοιβή υπερωριών κ.λ.π.

δ) Εάν, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, των εργατοτεχνιτών όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, αναπροσαρμοστεί, θα λάβει χώρα αυτόματη κατάταξη στην ασφαλιστικές κλάση που θα εμπίπτει.

ε) Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει ανεξαρτήτως φύλλου.

στ) Μουσικοί α΄ λογίζονται οι απασχολούμενοι την νύχτα ή και μικτά (νύχτα και ημέρα)

ενώ, μουσικοί β΄ λογίζονται οι απασχολούμενοι μόνο την ημέρα.

ζ) Κέντρα διασκεδάσεως θεωρούνται τα προσφέροντα μουσική δια μουσικών οργάνων

και, προκειμένου περί χορευτικών κέντρων, και δια μουσικών μηχανημάτων.

η) Διευκρινήσεις για την υπαγωγή αλλά και την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές παρέχονται στο με αριθμό πρωτ. 304941/18.11.2020 Γενικό Έγγραφο του e – Ε.Φ.Κ.Α.