Χιονόπτωση – Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών – Ανυπαίτιο κώλυμα – Γεγονός ανωτέρας βίας.

Οι σφοδρές χιονοπτώσεις σε όλη τη χώρα έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα διαβίωσης και πολλά λειτουργικά προβλήματα στις επιχειρήσεις. Πολλοί εργαζόμενοι αδυνατούν να προσέλθουν στην εργασία τους και πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να λειτουργήσουν. Πως αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αυτά σύμφωνα με το νόμο; Τι είδους υποχρεώσεις και δικαιώματα γεννούν σε εργαζόμενους και εργοδότες;

Όπως κάθε φορά ας ξεκινήσουμε καθορίζοντας τις έννοιες και το πλαίσιο.

Κάθε περιστατικό που εμποδίζει τον εργαζόμενο να παρέχει την εργασία του στον εργοδότη, σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας που υπάρχει, αποτελεί σπουδαίο λόγο για αποχή από την εργασία και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, ονομάζεται ανυπαίτιο κώλυμα.

Το άρθρο 657 του Α.Κ. αναφέρεται γενικά σε σπουδαίους λόγους που εμποδίζουν τον εργαζόμενο να παρέχει την εργασία του.

Στη νομολογία ανυπαίτια κωλύματα θεωρούνται:

 • Τα κωλύματα βιολογικής φύσης όπως η ασθένεια, η κύηση, ο τοκετός και η λοχεία.
 • Το εργατικό ατύχημα
 • Τα κωλύματα ανωτέρας βίας όπως είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως της πλημμύρας, της χιονόπτωσης, οι πυρκαγιές, ο σεισμός κτλ. καθώς και οι καταλήψεις οδών, οι τρομοκρατικές ενέργειες, οι απαγορεύσεις αστυνομίας κ.α.
 • Η στράτευση
 • Το εκλογικό δικαίωμα
 • Η συμμετοχή σε εξετάσεις
 • Η κλήση του εργαζομένου ως μάρτυρα ή ενόρκου. Αν ο εργαζόμενος είναι κατηγορούμενος μόνο στην περίπτωση που αθωωθεί.
 • Η αιχμαλωσία
 • Ο γάμος, η γέννηση τέκνου, ο θάνατος στενού συγγενή

Η χιονόπτωση όταν εμφανίζεται ως ακραίο φαινόμενο, δηλαδή με ασυνήθη μορφή και μεγάλης έντασης, θεωρείται γεγονός ανωτέρας βίας. Δηλαδή γεγονός απρόβλεπτο που δεν μπορεί να προβλεφθεί και να αποτραπεί ακόμη και με την επίδειξη άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών:

Σύμφωνα με το άρθρο 657 του ΑΚ στις περιπτώσεις ανυπαίτιου κωλύματος ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του για μισθό, με την προϋπόθεση ότι έχει παρέχει 10 ημέρες εργασίας [657 ΑΚ]. Άρα αν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά όμως κάποιος εργαζόμενος δεν μπόρεσε να πάει στην εργασία του λόγω ανωτέρας βίας, δικαιούται το μισθό της ημέρας [ή των ημερών].

Το δικαίωμα του εργαζομένου για  μισθό μπορεί να φτάσει τον ένα (1) μήνα όταν έχει συμπληρωθεί 1 έτος από την έναρξη της σύμβασης και τον μισό (1/2) μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση του εργαζομένου για το διάστημα αυτό υπάρχει ακόμα και αν ο εργοδότης έχει καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας.

Τώρα αν η επιχείρηση ήταν αδύνατο να λειτουργήσει λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας, δεν οφείλει μισθό στους εργαζόμενους της και οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους.[380 ΑΚ]

Επιπλέον η ημέρα [ημέρες] κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν μπορεί να παρέχει την εργασία του ή η επιχείρηση αδυνατεί να λειτουργήσει για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω,  δεν μπορεί να συμψηφισθεί με άδεια αναψυχής ή οποιασδήποτε άλλης άδειας.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Άδειες 2022 και λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας. Γνώση και Προγραμματισμός.

Πολλές φορές οι άδειες γίνονται πονοκέφαλος για μια εταιρία. Πόσες μέρες; Πότε θα τις δώσουμε; Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται από το νόμο; Όλοι θέλουν να πάρουν άδεια την ίδια περίοδο; Τί θα γίνει; Πως θα καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες; Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.

Ποιες άδειες πρέπει να χορηγήσει ο εργοδότης εντός του 2022;

 1. Έως 31.12.2022 το υπόλοιπο αδείας 2020 για τους εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις τους οποιαδήποτε στιγμή εντός του έτους 2020.
 2. Έως 31.3.2022 το υπόλοιπο αδείας του 2021.
 3. Τη δικαιούμενη άδεια του 2022 με δικαίωμα εξάντλησης υπολοίπου έως 31.3.2023

Ένα άλλο θέμα που φέρνει πονοκέφαλο και επηρεάζει τη λειτουργία μιας εταιρίας είναι ο χρόνος που χορηγείται η άδεια.

Πότε πρέπει να χορηγήσει ο εργοδότης την άδεια;

 • Ο βασικός κανόνας είναι ότι ο χρόνος καθορίζεται μετά από συνεννόηση και κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.
 • Δεύτερος κανόνας που θέτει ο νόμος είναι ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από την αίτηση του εργαζόμενου.
 • Τρίτος κανόνας ότι οι μισοί τουλάχιστον εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν άδεια, από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο.
 • Τέταρτος ότι ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει όλη την δικαιούμενη άδεια οπωσδήποτε πριν τις 31/3 του επόμενου έτους, ακόμα και αν δεν τη ζητήσει ο εργαζόμενος.

Επιπλέον να θυμάστε τα εξής σημαντικά

 • Οι εργαζόμενοι που είναι στο 1ο ή 2ο ημερολογιακό έτος απασχόλησης τους στην εταιρία μπορούν να λάβουν την άδεια που τους αναλογεί τμηματικά.
 • Οι εργαζόμενοι που είναι στο 3ο και μετά ημερολογιακό έτος απασχόλησης τους στην εταιρία μπορούν να πάρουν την άδεια τους με τρεις τρόπους α. ολόκληρη σε κάθε χρονικό σημείο του έτους β. με κατάτμηση σε δυο περιόδους [η πρώτη μία εβδομάδα τουλάχιστον] με απόφαση εργοδότη εξαιτίας σοβαρής ανάγκης και γ. με κατάτμηση σε περισσότερες από 2 περιόδους μετά από έγγραφη αίτηση του εργαζομένου με τον περιορισμό ότι μία εκ των περιόδων πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο εβδομάδων.

Έχοντας τώρα όλα αυτά υπόψη σας μπορείτε σε ανοιχτή συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό σας, να δημιουργήσετε στην εταιρία σας ένα πλάνο λήψης αδειών  το οποίο θα συνδυάζει τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης με τις ανάγκες αναψυχής των εργαζομένων. Χωρίς εσωτερική αναστάτωση, χωρίς γκρίνιες και προστριβές και με την εταιρία να δουλεύει ρολόι!

Αύξηση του κατώτατου μισθού από 1.1.2022. Τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες που επηρεάζονται.

Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 27.12.2021 θέτει σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2022 τα νέα όρια του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. Σύμφωνα με αυτά λοιπόν, ο κατώτατος μισθός  για πλήρη απασχόληση ορίζεται στα 663€ για τους υπαλλήλους και το κατώτατο ημερομίσθιο στα  29,62€ για τους εργατοτεχνίτες.[Ως εκ τούτου τα ωρομίσθια διαμορφώνονται σε 3,98 και 4,44 αντιστοίχως].

Κάθε εργοδότης που επηρεάζεται από αυτήν την αλλαγή, δηλαδή αυτός που αμείβει/ασφαλίζει  το προσωπικό του με βάση τις κατώτατες αποδοχές, χρειάζεται να προβεί στις εξής ενέργειες:

α. Να υποβάλει στο Π.Σ Εργάνη τροποποιητικό πίνακα αποδοχών [Έντυπο Ε4], εντός 15 ημερών από την μεταβολή.

 Η υποχρέωση τροποποιητικού πίνακα αποδοχών αφορά κάθε εργαζόμενο που αμείβεται με τα κατώτατα όρια ανεξαρτήτου μορφής απασχόλησης [πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής].

β. Να γνωστοποιήσει γραπτώς στους εργαζομένους τους τις νέες τους αποδοχές, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την αύξηση, το αργότερο 1 μήνα από την μεταβολή των αποδοχών.

Εάν η σύμβαση του εργαζομένου ή το έντυπο γνωστοποίησης των όρων αναφέρει ότι εργαζόμενος «αμείβεται βάση των κατώτατων ορίων και όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά», δηλαδή παραπέμπει στις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τότε ο εργοδότης εξαιρείται  από την γραπτή γνωστοποίηση των αποδοχών.