Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Tο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε εταιρίας εξαρτάται, ολοένα και περισσότερο, από τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτή. Το μεγάλο στοίχημα των εταιριών είναι η στελέχωση με Ανθρώπους που θα ενστερνιστούν το όραμα τους και θα συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη του. Έχει αποδειχθεί ότι οι εταιρείες που διοικούν αποτελεσματικά τους ανθρώπους τους υπερτερούν έναντι των υπολοίπων του κλάδου τους, πραγματοποιώντας υψηλότερες επιδόσεις παραγωγικότητας και κερδοφορίας.

Θα βρείτε υποστήριξη στις παρακάτω κατηγορίες:

Στελέχωση - Προσέλκυση & Επιλογή

Η εξεύρεση και η επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου για την κάλυψη μιας θέσης είναι μια πολύ σημαντική απόφαση για μια εταιρία και αρκετές φορές μετατρέπεται σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. Η υπηρεσίες που υποστηρίζουμε είναι:

 • Δημιουργία προφίλ θέσης & Δημοσίευση στα κατάλληλα κανάλια
 • Επιλογή βιογραφικών & διεξαγωγή δομημένων συνεντεύξεων
 • Αξιολόγηση υποψηφίων και τελική επιλογή

Στρατηγική Οργάνωσης & Διοίκησης Προσωπικού

Για να επιτευχθούν οι στόχοι μιας εταιρίας, το όραμα και οι αξίες της θα πρέπει να αποτυπώνονται σε επιθυμητές συμπεριφορές οι οποίες να υιοθετούνται από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική διοίκησης και οργάνωσης του προσωπικού σας θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τους στόχους σας. Η δομή του έργου περιλαμβάνει:

 • Όραμα, Αξίες & Στόχοι της εταιρίας
 • Αποτύπωση υφιστάμενης δομής και οργάνωση τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού
 • Βελτιστοποίηση της κατανομής ανθρώπινου δυναμικού – Οργανόγραμμα
 • Περιγραφές & προδιαγραφές θέσεων εργασίας
 • Εγχειρίδιο διαδικασιών και πολιτικών λειτουργίας
 • Έρευνα κλίματος και δέσμευσης εργαζομένων
 • Διαχείριση της Αλλαγής & Εκπαίδευση

Αξιολόγηση της Απόδοσης

Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο, μέσα από το οποίο θέτονται και υλοποιούνται οι στόχοι μιας εταιρίας, παρακολουθούνται οι ελλείψεις και βελτιώνονται οι εργαζόμενοι, ώστε οι εταιρία να γίνεται περισσότερο αποδοτική και ανταγωνιστική. Η μεθοδολογία που ακολουθούμε εξασφαλίζει την Αντικειμενικότητα:

 • Επιλογή του κατάλληλου συστήματος αξιολόγησης
 • Δημιουργία των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων απόδοσης
 • Δημιουργία της διαδικασίας και του υλικού αξιολόγησης
 • Εκπαίδευση των αξιολογητών και των αξιολογούμενων
 • Καταγραφή των αποτελεσμάτων & αναγκών βελτίωσης
 • Feedback, επιβράβευση [ή όχι], επαναπροσδιορισμός, στοχοθέτηση

Σύστημα Αμοιβών & Παροχών

Η συνέχεια της αξιολόγησης της απόδοσης είναι ένα δομημένο σύστημα αμοιβών και παροχών, το οποίο θα βοηθά την εταιρία

 • να επιτύχει τους στόχους της
 • να αξιολογεί τη σημαντικότητα της κάθε θέσης,
 • να επιβραβεύει την απόδοση
 • θα συντελεί στην διακράτηση των ικανών στελεχών
 • θα ενισχύσει το καλό όνομα της εταιρίας στην αγορά

Εκπαίδευση Προσωπικού & Ενδυνάμωση

Η εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού σας είναι η μόνη επένδυση με μηδενικό ρίσκο και με σίγουρα θετικά αποτελέσματα. Σχεδιάζουμε προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης σας. Ενδεικτική θεματολογία:

 • Ηγεσία & management
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Διαχείριση πελατών
 • Διαπραγματεύσεις
 • Διαχείριση αλλαγής
 • Ατομικό business coaching

Ψυχομετρικά Εργαλεία

Η χρήση ενός ψυχομετρικού τεστ είναι να παρέχει μια αντικειμενική και αξιόπιστη εικόνα των προσόντων του υποψηφίου, σε σχέση με τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τις επαγγελματικές του αξίες.

Συνεργαζόμαστε με τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες που παρέχουν έγκυρα, αξιόπιστα και σταθμισμένα στον ελληνικό χώρο τεστ.

Εξειδικευμένο στέλεχος στην χρήση ψυχομετρικών, θα σας βοηθήσει να αναλύσετε και να αποτιμήσετε τα αποτελέσματα σε σχέση με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της θέσης που επιθυμείτε να στελεχώσετε.

Οφέλη & Πλεονεκτήματα για Εσάς

Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι ότι τα στελέχη μας συνδυάζουν τη γνώσης της Εργατικής Νομοθεσίας με την τεχνογνωσία στη Διοίκηση & Οργάνωση Προσωπικού. Αυτό διασφαλίζει ότι οι προτάσεις Διοίκησης που θα σας κάνουμε θα στηρίζονται σε ένα ασφαλές και σταθερό πλαίσιο και θα είναι σίγουρα εφαρμόσιμες.

Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε συνεργαστεί με όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων και έχουμε βαθεία γνώση της αγοράς και των προκλήσεων σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού. Είμαστε κοντά σας και σας υποστηρίζουμε ώστε:

 • Να αποκτήσετε την οργάνωση και τη διοίκηση που χρειάζεστε.
 • Να προσελκύσετε τα κατάλληλα άτομα για την θέση και την κουλτούρα της εταιρίας.
 • Να εντοπίσετε και να αξιοποιήσετε τα άτομα που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εταιρίας σας.
 • Να εκπαιδεύσετε τα άτομα σας ώστε η απόδοση τους να ξεπερνά τους στόχους.
 • Να αξιολογείτε και να επιβραβεύετε αντικειμενικά την απόδοση τους.
 • Να παίρνετε στρατηγικές αποφάσεις που ενισχύουν το κλίμα Εμπιστοσύνης, Αξιοκρατίας και Πιστότητας των ατόμων σας.
 • Να διατηρείτε το καλό όνομα της εταιρίας σας στην αγορά