ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Χιονόπτωση – Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών – Ανυπαίτιο κώλυμα – Γεγονός ανωτέρας βίας.

Οι σφοδρές χιονοπτώσεις σε όλη τη χώρα έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα διαβίωσης και πολλά λειτουργικά προβλήματα στις επιχειρήσεις. Πολλοί εργαζόμενοι αδυνατούν να προσέλθουν στην εργασία τους και πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να λειτουργήσουν. Πως αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αυτά σύμφωνα με το νόμο; Τι είδους υποχρεώσεις και δικαιώματα γεννούν σε εργαζόμενους και εργοδότες;

Όπως κάθε φορά ας ξεκινήσουμε καθορίζοντας τις έννοιες και το πλαίσιο.

Κάθε περιστατικό που εμποδίζει τον εργαζόμενο να παρέχει την εργασία του στον εργοδότη, σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας που υπάρχει, αποτελεί σπουδαίο λόγο για αποχή από την εργασία και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, ονομάζεται ανυπαίτιο κώλυμα.

Το άρθρο 657 του Α.Κ. αναφέρεται γενικά σε σπουδαίους λόγους που εμποδίζουν τον εργαζόμενο να παρέχει την εργασία του.

Στη νομολογία ανυπαίτια κωλύματα θεωρούνται:

  • Τα κωλύματα βιολογικής φύσης όπως η ασθένεια, η κύηση, ο τοκετός και η λοχεία.
  • Το εργατικό ατύχημα
  • Τα κωλύματα ανωτέρας βίας όπως είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως της πλημμύρας, της χιονόπτωσης, οι πυρκαγιές, ο σεισμός κτλ. καθώς και οι καταλήψεις οδών, οι τρομοκρατικές ενέργειες, οι απαγορεύσεις αστυνομίας κ.α.
  • Η στράτευση
  • Το εκλογικό δικαίωμα
  • Η συμμετοχή σε εξετάσεις
  • Η κλήση του εργαζομένου ως μάρτυρα ή ενόρκου. Αν ο εργαζόμενος είναι κατηγορούμενος μόνο στην περίπτωση που αθωωθεί.
  • Η αιχμαλωσία
  • Ο γάμος, η γέννηση τέκνου, ο θάνατος στενού συγγενή

Η χιονόπτωση όταν εμφανίζεται ως ακραίο φαινόμενο, δηλαδή με ασυνήθη μορφή και μεγάλης έντασης, θεωρείται γεγονός ανωτέρας βίας. Δηλαδή γεγονός απρόβλεπτο που δεν μπορεί να προβλεφθεί και να αποτραπεί ακόμη και με την επίδειξη άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών:

Σύμφωνα με το άρθρο 657 του ΑΚ στις περιπτώσεις ανυπαίτιου κωλύματος ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του για μισθό, με την προϋπόθεση ότι έχει παρέχει 10 ημέρες εργασίας [657 ΑΚ]. Άρα αν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά όμως κάποιος εργαζόμενος δεν μπόρεσε να πάει στην εργασία του λόγω ανωτέρας βίας, δικαιούται το μισθό της ημέρας [ή των ημερών].

Το δικαίωμα του εργαζομένου για  μισθό μπορεί να φτάσει τον ένα (1) μήνα όταν έχει συμπληρωθεί 1 έτος από την έναρξη της σύμβασης και τον μισό (1/2) μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση του εργαζομένου για το διάστημα αυτό υπάρχει ακόμα και αν ο εργοδότης έχει καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας.

Τώρα αν η επιχείρηση ήταν αδύνατο να λειτουργήσει λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας, δεν οφείλει μισθό στους εργαζόμενους της και οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους.[380 ΑΚ]

Επιπλέον η ημέρα [ημέρες] κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν μπορεί να παρέχει την εργασία του ή η επιχείρηση αδυνατεί να λειτουργήσει για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω,  δεν μπορεί να συμψηφισθεί με άδεια αναψυχής ή οποιασδήποτε άλλης άδειας.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;