ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Υποχρεωτική η Σ.Σ.Ε. των Επισιτιστικών καταστημάτων. Ποιες αλλαγές φέρνει σε αποδοχές, ωράριο, ρεπό; Ποιες οι υποχρεώσεις των εργοδοτών;

Η Σ.Σ.Ε των επισιτιστικών καταστημάτων κηρύχθηκε υποχρεωτική από τον υπουργό εργασίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 29/6/22. Ημερομηνία από την οποία ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή της. Ας δούμε αναλυτικά τα σημεία στα οποία φέρει αλλαγές.

 

1ο. Όλοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του κλάδου [είτε ανήκουν στις συμβαλλόμενες οργανώσεις είτε όχι] σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν την ΣΣΕ.

2ο. Η ΣΣΕ είναι υποχρεωτική από την ημέρα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ δηλαδή από 29/6/2022.

3ο. Οι αλλαγές που φέρνει η ΣΣΕ είναι σε Βασικούς Μισθούς, Επιδόματα, Ωράρια, Εβδομαδιαία Ανάπαυση.

4ο. Το επίδομα γάμου είναι υποχρεωτικό να καταβάλλεται αφού είναι όρος της σύμβασης.

5ο. Η προυπηρεσία υπολογίζεται μέχρι την 14/12/2012 [όπως και για τους λοιπούς εργαζόμενους] σε συναφή καθήκοντα.

6ο. Οι εργαζόμενοι θα απασχολούνται υποχρεωτικά με το σύστημα της πενθήμερης απασχόλησης είτε εργάζονται με πλήρη είτε με μερική απασχόληση. Το εξαήμερο καταργείται. Σε περίπτωση παράνομης απασχόλησης εργαζομένου 6η ημέρα ισχύουν οι γενικές διατάξεις, χωρίς την  30% προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

7ο. Υποχρεωτικά 2 ημέρες την εβδομάδα ανάπαυση [ρεπό]. Δεν είναι υποχρεωτικό οι ημέρες να είναι συνεχόμενες.

8ο.  Βάση της σύμβασης οι σερβιτόροι και οι βοηθοί που εργάζονται σε εστιατόρια και συναφή καταστήματα και επιχειρήσεις αμείβονται με ποσοστά επί του καθαρού λογαριασμού των πελατών. Οι σερβιτόροι σε καφενεία και μπαρ αμείβονται με ποσοστά και συμβολικό μισθό 155 ευρώ, ενώ οι βοηθοί σερβιτόροι σε αυτά τα καταστήματα αμείβονται με μισθό.

9ο. Οι διανομείς που χρησιμοποιούν δική τους μοτοσυκλέτα δικαιούνται πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση 15% επί του νόμιμου κατώτατου μισθού [αναλογία αν εργάζονται μερική απασχόληση]. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε κρατήσεις εισφορών.

10ο. Στις περιπτώσεις που η ΣΣΕ προβλέπει χαμηλότερο μισθό από τον κατώτατο νομοθετημένο, όταν δεν υπάρχουν επιδόματα, τότε ο μισθός προσαρμόζεται στο ύψος του κατώτατου νομοθετημένου. Αν υπάρχουν επιδόματα που τοποθετούν το σύνολο του μισθού πάνω από τον κατώτατο, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται αυτά.

11ο. Οι εργαζόμενοι στις εποχικές επιχειρήσεις του κλάδου έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο σύμφωνα με τις προυποθέσεις που θέτει οι ΣΣΕ.

12Ο. Το διάλειμμα των εργαζομένων χορηγείται εντός του ωραρίου, συνεπώς δεν επιμηκύνεται η διάρκεια του εργάσιμου χρόνου.

13ο. Οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια και συναφή καταστήματα δικαιούνται γεύμα ή δείπνο. Στην περίπτωση που δεν τους χορηγείται τους δίνεται το αντίτιμο της δικαιούμενης τροφής.

14ο. Η Καθαρά Δευτέρα καθιερώνεται ως αργία και όσοι εργάζονται θα λαμβάνουν +75% στο νόμιμο ημερομίσθιο τους.

 

Υποχρεώσεις εργοδοτών

 

1η . Υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός 15 ημερών από τις 29/6/22 πίνακα τροποποίησης αποδοχών.

2η. Υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πίνακας τροποποίησης ωραρίου και ημερών ανάπαυσης [ρεπό] για όσους εργάζονταν εξαήμερο και πλέον θα γίνουν πενθήμερο.

3η. Παράδοση στον εργαζόμενο εντός ενός μηνός από την 29/6/22 γνωστοποίηση για την μεταβολή των όρων της ατομικής τους σύμβασης.

4η. Οι συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν και να κατατεθούν εκ νέου εφόσον η αλλαγή αφορά μόνο τις αποδοχές του εργαζομένου.