ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Σύμβαση Ξενοδοχουπαλλήλων όλης της χώρας 2023 -2024 [Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 31/16.12.2022]

Η σύμβαση των ξενοδοχουπαλλήλων όλης της χώρας υπογράφηκε από τα αρμόδια όργανα στις 15.12.2022 και ακόμα δεν έχει κηρυχθεί υποχρεωτική.

Προς το παρόν βρίσκεται σε ισχύ η ΣΣΕ του 2021 η οποία είναι υποχρεωτική από 16.6.2021 [Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. 30357/15.6.2021 (ΦΕΚ Β 2546/16.6.2021)] και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μετενέργεια για ένα τρίμηνο από τη λήξη της δηλαδή μέχρι και την 31/3/2023.

Η νέα σύμβαση προβλέπει για το 2023 αυξήσεις 5,5% και για το 2024 5% . Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε όλο το κείμενο της σύμβασης όπως αυτό υπογράφηκε.

 

https://www.omed.gr/sites/default/files/RythmiseisEtosKeimeno/%CE%A0%CE%9A31_2022_%CE%9E%CE%B5%

CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BD.pdf