ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Άδειες 2022 και λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας. Γνώση και Προγραμματισμός.

Πολλές φορές οι άδειες γίνονται πονοκέφαλος για μια εταιρία. Πόσες μέρες; Πότε θα τις δώσουμε; Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται από το νόμο; Όλοι θέλουν να πάρουν άδεια την ίδια περίοδο; Τί θα γίνει; Πως θα καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες; Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.

Ποιες άδειες πρέπει να χορηγήσει ο εργοδότης εντός του 2022;

  1. Έως 31.12.2022 το υπόλοιπο αδείας 2020 για τους εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις τους οποιαδήποτε στιγμή εντός του έτους 2020.
  2. Έως 31.3.2022 το υπόλοιπο αδείας του 2021.
  3. Τη δικαιούμενη άδεια του 2022 με δικαίωμα εξάντλησης υπολοίπου έως 31.3.2023

Ένα άλλο θέμα που φέρνει πονοκέφαλο και επηρεάζει τη λειτουργία μιας εταιρίας είναι ο χρόνος που χορηγείται η άδεια.

Πότε πρέπει να χορηγήσει ο εργοδότης την άδεια;

  • Ο βασικός κανόνας είναι ότι ο χρόνος καθορίζεται μετά από συνεννόηση και κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.
  • Δεύτερος κανόνας που θέτει ο νόμος είναι ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από την αίτηση του εργαζόμενου.
  • Τρίτος κανόνας ότι οι μισοί τουλάχιστον εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν άδεια, από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο.
  • Τέταρτος ότι ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει όλη την δικαιούμενη άδεια οπωσδήποτε πριν τις 31/3 του επόμενου έτους, ακόμα και αν δεν τη ζητήσει ο εργαζόμενος.

Επιπλέον να θυμάστε τα εξής σημαντικά

  • Οι εργαζόμενοι που είναι στο 1ο ή 2ο ημερολογιακό έτος απασχόλησης τους στην εταιρία μπορούν να λάβουν την άδεια που τους αναλογεί τμηματικά.
  • Οι εργαζόμενοι που είναι στο 3ο και μετά ημερολογιακό έτος απασχόλησης τους στην εταιρία μπορούν να πάρουν την άδεια τους με τρεις τρόπους α. ολόκληρη σε κάθε χρονικό σημείο του έτους β. με κατάτμηση σε δυο περιόδους [η πρώτη μία εβδομάδα τουλάχιστον] με απόφαση εργοδότη εξαιτίας σοβαρής ανάγκης και γ. με κατάτμηση σε περισσότερες από 2 περιόδους μετά από έγγραφη αίτηση του εργαζομένου με τον περιορισμό ότι μία εκ των περιόδων πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο εβδομάδων.

Έχοντας τώρα όλα αυτά υπόψη σας μπορείτε σε ανοιχτή συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό σας, να δημιουργήσετε στην εταιρία σας ένα πλάνο λήψης αδειών  το οποίο θα συνδυάζει τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης με τις ανάγκες αναψυχής των εργαζομένων. Χωρίς εσωτερική αναστάτωση, χωρίς γκρίνιες και προστριβές και με την εταιρία να δουλεύει ρολόι!