• Όλα
  • ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
  • ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
  • Χωρίς κατηγορία

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος B’ 4629/01.09.2022

Παρακάτω θα βρείτε τη λιστα με τα επικαιροποιημένα πρόστιμα που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και αφορούν παραβάσεις επιχειρήσεων που

Νέα Προγράμματα Επιδοτούμενων Θέσεων Εργασίας – 12.9.2022 η έναρξη των αιτήσεων για το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»

Α. Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας Διατίθενται εκ νέου 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων

Άδεια φροντίδας παιδιών μετά τον τοκετό ή αλλιώς μειωμένο ωράριο

Οι γονείς που εργάζονται δικαιούνται εναλλακτικώς μεταξύ τους άδεια φροντίδας παιδιού, γνωστό και μειωμένο ωράριο, αναξάρτητα από το είδος της

Νόμιμος & Συμβατικός Μισθός. Καταβαλλόμενες και Τακτικές αποδοχές. Ποιες είναι οι διαφορές; Γιατί υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις;

Στην εργατική νομοθεσία οι αποδοχές του εργαζομένου διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται διότι ανάλογα με το είδος