ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Όροι αμοιβής, κατώτατα όρια και ΣΣΕ

Ποιοι είναι οι ελάχιστοι όροι αμοιβής;

Η Εθνική Γενική ΣΣΕ (από το έτος 2014 μέχρι σήμερα) περιέχει μόνον μη μισθολογικούς όρους και δεσμεύει ως προς αυτούς όλους τους εργαζομένους της Χώρας, δηλαδή περιέχει μόνο τους θεσμικούς όρους.

Με το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), εισήχθη το σύστημα ορισμού του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου. Με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 4241/127/30.1.2019 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 173), καθορίστηκαν από 1.2.2019 ο νόμιμος κατώτατος μισθός (650,00 €)  και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο (29,04 €), για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση.

Κατά την παράγραφο 1/β του άρθρου 103, του ν. 4172/2013, ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης, υπολειπόμενες από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

 

Πώς διακρίνονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ;

  1. Σε εθνικές γενικές, που αφορούν τους εργαζόμενους όλης της χώρας (ΕΓΣΣΕ).
  2. Σε κλαδικές, που αφορούν τους εργαζόμενους ενός ολόκληρου κλάδου ομοειδών επιχειρήσεων (πχ Παροχής υπηρεσιών, Εμπορικών καταστημάτων).
  3. Σε επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόμενους μιας εταιρείας.
  4. Σε εθνικές ομοιοεπαγγελματικές που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος όλης της χώρας. (πχ Οδηγών, Ξενοδοχοϋπαλλήλων)
  5. Σε τοπικές ομοιοεπαγγελματικές που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος συγκεκριμένης πόλης ή περιφέρειας (πχ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου)

 

Ποιους δεσμεύουν ;

Οι κλαδικές και οι ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις που δεν έχουν κηρυχτεί υποχρεωτικές, δεσμεύουν μόνο τους εργοδότες που είναι μέλη της εργοδοτικής οργάνωσης που υπογράφει τη ΣΣΕ καθώς και μόνο τους εργαζομένους που είναι μέλη στην οργάνωση εργαζομένων (σωματείο/συνδικάτο/ομοσπονδία/συνομοσπονδία) που την υπογράφει αντίστοιχα. Για να υποχρέωση αμοιβής με τους μισθολογικούς όρους μιας ΣΣΕ θα πρέπει ταυτόχρονα και ο εργοδότης αλλά και ο εργαζόμενος να είναι μέλη των οργανώσεων που την υπογράφουν ως συμβαλλόμενα μέρη.

Εφόσον κηρυχτεί γενικώς υποχρεωτική μία ΣΣΕ, τότε μόνο δεσμεύει όλους τους εργοδότες και τους εργαζομένους του κλάδου ή του επαγγέλματος. Η επέκταση της ισχύος ξεκινάει από την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ.

Η Επιχειρησιακή ΣΣΕ δεσμεύει όλους τους εργαζομένους της εταιρείας

 

 

Ποια ΣΣΕ εφαρμόζουμε;

Εφόσον είναι σε ισχύ περισσότερες από μία ΣΣΕ ταυτόχρονα, τότε εφαρμόζουμε την ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο (πχ επιχειρησιακή και κλαδική). Η κλαδική/επιχειρησιακή ΣΣΕ υπερισχύει έναντι ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ και η Τοπική ΣΣΕ (κλαδική/ομοιοεπαγγελματική) υπερισχύει έναντι της ΣΣΕ όλης της Χώρας.

 

Ποια είναι η διάρκεια τους;

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συνάπτονται για ορισμένο χρόνο ελάχιστης διάρκειας ενός έτους και μέγιστης διάρκειας τριών ετών.

Οι κανονιστικοί όροι μιας ΣΣΕ εξακολουθούν να ισχύουν για ένα τρίμηνο μετά τη λήξη της διάρκειας της ή της καταγγελίας της.

 

Ποιες είναι οι Υποχρεωτικές ΣΣΕ σε ισχύ σήμερα ;

 

  • Ξενοδοχοϋπάλληλοι όλης της χώρας : ισχύς από 16/6/2021 έως και 31/12/2022

 

  • Τραπεζών-ΟΤΟΕ : ισχύς από 10/5/2019 έως και 31/12/2021

 

  • Ηλεκτρολόγων στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων : ισχύς από 26/7/2021 έως και 31/12/2021

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;