Νέα Προγράμματα Επιδοτούμενων Θέσεων Εργασίας – 12.9.2022 η έναρξη των αιτήσεων για το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»

Α. Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Διατίθενται εκ νέου 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»

Από το Γραφείο Τύπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Συνολικά 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» θα διατεθούν εκ νέου για όσους επιθυμούν να μπουν στο πρόγραμμα.

Το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για την υποβολή αιτήσεων ένταξης αμιγώς μόνο για το πρόγραμμα αυτό από επιχειρήσεις –  εργοδότες σύμφωνα με τα κριτήρια αυτού, από 12/9/2022 και μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων αυτών.

 

Β. Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας από το Υπ.εργασίας.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, με προτεραιότητα τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

10.000 θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 45 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α

 

Γ.  Νέο πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την κατάρτιση νέου προγράμματος προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών

Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία δέκα χιλιάδων (10.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-30 ετών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

 

6 Νέα μέτρα για την προστασία των θέσεων απασχόλησης

Οι νέες πρωτοβουλίες για την προστασία των θέσεων εργασίας -στο πλαίσιο των νέων μέτρων που λαμβάνονται από την κυβέρνηση για την συγκράτηση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού οριστικοποιήθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί , είναι οι παρακάτω με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας:

 1. Ενεργοποιείται το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού (534 ευρώ)  για τον Ιανουάριο 2022 σε εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 30/12/2021 από επιχειρήσεις συγκεκριμένων κωδικών επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει ΚΑΔ (μπαρ, εστιατόρια με μουσική , κέντρα διασκέδασης κ.α. ).  Οι αναστολές συμβάσεων εργασίας θα προαναγγέλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 23.59.00. Επισημαίνεται ότι απαγορεύονται οι απολύσεις  για τις επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του μέτρου και για όσο χρόνο αυτό διαρκεί.
 2. Χορηγείται αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Ιανουάριο 2022 μετά από υποβολή μονομερών δηλώσεων για καλλιτέχνες που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021 με την ειδικότητα του μουσικού και συναφών ειδικοτήτων.
 3. Επεκτείνεται το Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (που αναδείχθηκε σε σημαντικό εργαλείο στήριξης της απασχόλησης κατά την περίοδο της πανδημίας) έως και την 31η Μαρτίου 2022, για εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης κατά την 31η Οκτωβρίου 2021. Ο εργοδότης μπορεί να περιορίσει το χρόνο του εργαζομένου έως και 50%, χωρίς μεταβολή της σχέσης εργασίας. Για τον χρόνο που  δεν εργάζεται ο εργαζόμενος, το 60% της αμοιβής του καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  Όσο ο εργαζόμενος είναι ενταγμένος στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δεν επιτρέπεται να απολυθεί.
 4. Σε όσες περιπτώσεις καθίσταται δυνατό από τη φύση της εργασίας (π.χ. τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες), εφαρμόζεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να θέσουν σε καθεστώς τηλεργασίας έως και το 50% των εργαζομένων τους. Η τοποθέτηση εργαζομένων σε καθεστώς τηλεργασίας προαναγγέλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ . Για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου θα ισχύσουν αυτά που ίσχυσαν σε προηγούμενες περιόδους εφαρμογής του.
 5. Εφαρμόζεται κυλιόμενο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σ’ αυτή την περίπτωση θα υπάρξει εξειδίκευση μετά τις αναγκαίες συνεννοήσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.
 6. Εντείνονται οι έλεγχοι από το ΣΕΠΕ για την τήρηση των μέτρων χρήσης μάσκας και αποστάσεων στους χώρους εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι από 1/1/2022 ισχύει ο κατώτατος μισθός μετά την αύξηση του 2% που αποφασίστηκε. Ισχύουν επίσης οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τη νέα διαδικασία προσδιορισμού του κατώτατου μισθού που θα οδηγήσει σε πρόσθετη αύξηση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

Επιπρόσθετα, από 1/1/2022 τίθεται σε εφαρμογή για νέους 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» για την πρώτη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το πρόγραμμα, κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που δημιουργείται και εντάσσεται στο «Πρώτο Ένσημο», επιδοτείται για χρονικό διάστημα έξι μηνών με 1200 ευρώ συνολικά αν πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης και για 600 ευρώ συνολικά αν πρόκειται για θέση μερικής απασχόλησης, με το ποσό να ισοκατανέμεται μεταξύ επιχείρησης και νεοπροσλαμβανομένου. Έτσι κινητροδοτούνται αφενός οι νέοι να αναζητήσουν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση που θα τους προσλάβει για να λάβουν την επιδότηση, αφετέρου οι εργοδότες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς θα μειώνεται το μισθολογικό κόστος.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Από 1η Ιανουαρίου ανοιχτά 2 επιδοτούμενα προγράμματα για την πρόσληψη εργαζομένου! Παράλληλη ένταξη! Δείτε το παράδειγμα !

Με  ευνοϊκούς όρους το ξεκίνημα της νέας χρονιάς για όσες επιχειρήσεις θέλουν να προσλάβουν προσωπικό!  Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου του 2022, οι επιχειρήσεις που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό, μπορούν να το κάνουν με μέσω δύο προγραμμάτων επιδότησης! 

Από 1η Ιανουαρίου ανοίγει ξανά το “Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας” με επιπλέον 50.000 θέσεων εργασίας, του οποίου οι θέσεις είχαν καλυφθεί πλήρως. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του Π.Σ. Εργάνη.

Επιπλέον από την  1η Ιανουαρίου 2022 θα είναι διαθέσιμο και το «Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «Πρώτο Ένσημο».

Το «Πρώτο Ένσημο», δηλαδή το πρόγραμμα για την ένταξη για πρώτη φορά στη αγορά εργασίας νέων ηλικίας 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρώτη τους πρόσληψη από εργοδότη του ιδιωτικού τομέα.

Η επιχείρηση που θέλει να προσλάβει άτομο μπορεί να κάνει ταυτόχρονη χρήση και των δύο προγραμμάτων επιδότησης και να ωφεληθεί σημαντικά μειώνοντας το εργοδοτικό κόστος κατά πολύ ενώ ταυτόχρονα καλύπτει τις ανάγκες της για ανθρώπινο δυναμικό! 

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα υποβάλλουν δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Το «Πρώτο Ένσημο» μπορεί να συνδυαστεί με το «ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000+50.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», καθώς μια επιχείρηση μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούμενο με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτά υποβάλλοντας.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο παράλληλης ένταξης) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

 

Παράδειγμα:

Υπάλληλος γραφείου, 18-29 ετών, χωρίς προϋπηρεσία, πλήρους απασχόλησης, με πακέτο κάλυψης 101 Μεικτά-ΕΤΑΜ και εξάμηνη σύμβαση εργασίας, από 3/1/2022 με αύξηση 2% στον κατώτατο μισθό.

Πρόσληψη εργαζομένου χωρίς επιδότηση

Μεικτές αποδοχές: 663,00 Εισφορές εργαζομένου: 93,62 Εισφορές εργοδότη: 149,44  Σύνολο εισφορών: 243,06 Καθαρές αποδοχές εργαζομένου: 569,38 και

Συνολικό κόστος εργοδότη: 812,44

 

Πρόσληψη εργαζομένου με παράλληλη  επιδότηση «100.000 +50.000 νέων θέσεων» και «Πρώτο ένσημο».

Μεικτές αποδοχές: 663,00 Εισφορές εργαζομένου: 93,62 (επιδοτούνται) Εισφορές εργοδότη: 149,44 (επιδοτούνται) Σύνολο εισφορών: 243,06 (επιδοτούνται) Καθαρές αποδοχές εργαζομένου: 569,38 συν 100,00 επιδότηση = 669,38. Συνολικό κόστος εργοδότη: 812,44-243,06 επιδότηση εισφορών από το 150.000 νέων θέσεων – 100,00 μηνιαία επιδότηση εργοδότη πρώτου ενσήμου (πιθανό να καταβληθεί μετά το εξάμηνο)

Συνολικό Κόστος Εργοδότη: 469,38

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

«Μαθητεία» τι είναι ;

τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία συνδυάζουν μάθηση σε Ιδρύματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης με ουσιαστική μάθηση βασισμένη στην εργασία σε χώρους εργασίας του ιδιωτικού ή του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), καταλήγουν σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα, βασίζονται σε συμφωνία, που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μαθητευόμενου, του εργοδότη και, κατά περίπτωση, του Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και προβλέπουν αμοιβή ή επιδότηση για τον μαθητευόμενο, για το μέρος της κατάρτισης που βασίζεται στην εργασία.

 

Ποια είναι η διάρκεια της μαθητείας μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ;

Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου του επομένου έτους. Η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» έχει διάρκεια 156 ημερών για τριάντα δύο (32) ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένο ισομερώς σε τέσσερις (4) ημέρες, για οκτώ (8) ώρες την ημέρα, εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Κατά την περίοδο των σχολικών θερινών διακοπών, η διάρκεια του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο μπορεί να αυξηθεί σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένη ισομερώς σε πέντε (5) ημέρες, για οκτώ (8) ώρες την ημέρας.

Μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδότη συνάπτεται Σύμβαση Μαθητείας, η οποία

θεωρείται από τον Διευθυντή του οικείο ΕΠΑ.Λ. Σε περίπτωση ανήλικου μαθητευόμενου η

Σύμβαση Μαθητείας υπογράφεται και από τον κηδεμόνα του.

 

Πως ασφαλίζονται οι μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ;

Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη (σε είδος και χρήμα) και για επικουρική ασφάλιση, στους κλάδους κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και επικουρικής ασφάλισης αντίστοιχα του e-ΕΦΚΑ, καθώς και στην ασφάλιση των φορέων οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΑΕΔ κλπ). Για την ασφάλιση των ανωτέρω καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση υπαγωγής του μαθητευόμενου σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και υποχρέωσης της επιχείρησης για καταβολή εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, υπολογίζονται επί των μισών πραγματικών αποδοχών των μαθητευόμενων.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητευόμενων μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ;

 Αμοιβή

Ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του εκάστοτε ισχύοντος νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, σήμερα 27,59 ευρώ .

Το ποσό της επιδότησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ορίζεται στα 27,14 ευρώ για κάθε ημέρα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» . Μέρος του ποσού αποζημίωσης επιδοτείται μέσω ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας ή απουσίας.

-Κανονική άδεια

Η διάρκεια της κανονικής άδειας που αναλογεί στην διάρκεια του Προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό χώρο, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1346/1983(Α΄ 46).

Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους για τις ημέρες που αναλογούν στην διάρκεια του προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό χώρο μέχρι την διακοπή ή λήξη της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1346/1983.

Αν ο εργοδότης παραμείνει κλειστός για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, εξαιρούμενων των

επίσημων αργιών, ο μαθητευόμενος πρέπει να κάνει χρήση των ημερών της κανονικής άδειάς του.

-Αναρρωτική άδεια

Σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657- 658 του Αστικού Κώδικα.

Ο μέγιστος αριθμός αναρρωτικής άδειας για το σύνολο του προγράμματος ορίζεται στις δώδεκα ημέρες. Σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας ο μαθητευόμενος οφείλει να καταθέσει το αντίστοιχο δικαιολογητικό για την αναρρωτική του άδεια στον εργοδότη και αντίγραφο αυτού στο ΕΠΑ.Λ/Ε.Κ (γνωμάτευση θεράποντα ιατρού ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα)

– Απουσία πέντε ημερών

Απουσία για προσωπικούς λόγους, με έγκαιρη ενημέρωση και τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη. Στις περιπτώσεις απουσίας ο εργοδότης δεν καταβάλλει αποζημίωση και ασφαλιστικές εισφορές.

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις από την πλευρά του εργοδότη ;

Κάθε εργοδότης του ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα οφείλει μετά την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας , να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΠΣ  «ΕΡΓΑΝΗ» το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης /Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», την έναρξη του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», καθώς και την διακοπή αυτού, για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί, επισυνάπτοντας κατά την υποβολή  την υπογεγραμμένη από όλα τα μέρη και σφραγισμένη σύμβαση μαθητείας.

Θα πρέπει να υποβάλλει Α.Π.Δ. για κάθε μαθητευόμενο στις προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής (με ΚΑΔ 8005) καθώς και να καταβάλλει τις αντίστοιχες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές και 20 ευρώ τον Αύγουστο υπέρ κατασκηνώσεων.

Οι εισφορές στον ΕΦΚΑ υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών και καταβάλλονται μέσα στις κατά νόμο προθεσμίες. Ως εκ τούτου το ποσό υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών σήμερα ορίζεται σε: 13,80 ευρώ ημερησίως (27,59 /2 = 13,80)

Για να συμμετέχει στο Πρόγραμμα , ο εργοδότης θα πρέπει:

να υπάρχει στο χώρο εργασίας ένα έμπειρο στέλεχος ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με τον μαθητευόμενο που θα οριστεί ως «εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας» και θα αναλάβει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της εκπαιδευτικής μονάδας μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα.

να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στον χώρο σας στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

να φροντίζει για την τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων και να παρέχετε τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.

να φροντίζει για την τήρηση του Προγράμματος Σπουδών/Οδηγού κατάρτισης της ειδικότητας των μαθητευόμενων.

Επίσης, ανάλογα με τον αριθμό των  εργαζομένων της επιχείρησης , δικαιούται συγκεκριμένες θέσεις μαθητείας.

 

Καταχώριση θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας ΕΠΑΛ.

Μπαίνετε στην αρχική σελίδα του  https://e-mathiteia.minedu.gov.gr  και ακολουθείτε τις οδηγίες στη Διεπαφή επιχειρήσεων και τον αντίστοιχο Link με κωδικούς εισόδου taxisnet.

Στην περίπτωση που θέλετε να διαθέσετε θέση μαθητείας σε συγκεκριμένο μαθητευόμενο θα πρέπει να του χορηγήσετε βεβαίωση που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο του μαθητευόμενου και θα δηλώνετε ότι επιθυμείτε να του διαθέσετε θέση μαθητείας συγκεκριμένης ειδικότητας. Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να προσκομίσει αυτή τη βεβαίωση στο ΕΠΑ.Λ. που φοιτά. Αυτή η «δεσμευμένη» θέση αναγγέλλεται στο https://e-mathiteia.minedu.gov.gr πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον μαθητευόμενο.

 

Ποιες είναι οι προσφερόμενες ειδικότητες μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ;

 1. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 2. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 3. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 4. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)
 5. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 6. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 7. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
 8. Αργυροχρυσοχοΐας
 9. Γραφικών Τεχνών
 10. Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
 11. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
 12. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 13. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και   Τηλεπικοινωνιών
 14. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
 15. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 16. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
 17. Τεχνικός Οχημάτων
 18. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 19. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 20. Αισθητικής Τέχνης
 21. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 22. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
 23. Βοηθός Νοσηλευτή
 24. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
 25. Βοηθός Φαρμακείου
 26. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 27. Κομμωτικής Τέχνης
 28. Τεχνικός ζυθοποιίας

 

 

Μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ διατηρεί 50  Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας σε όλη την Ελλάδα που απευθύνονται σε αποφοίτους Γυμνασίου. Η διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη (4 εξάμηνα).  Καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης ο μαθητής παρακολουθεί το απόγευμα τα μαθήματά του στην τάξη, ενώ το πρωί απασχολείται ως ασκούμενος σε κάποια επιχείρηση.

Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑΣ (για 1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα, πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους  (για 4 ημέρες την εβδομάδα τουλάχιστον).

Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και η λήξη του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητευόμενου.

Ο  ασκούμενος μαθητής ακολουθεί, κατά κανόνα, το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι η απασχόληση όλων των μαθητών είναι 6 ώρες την ημέρα και μέχρι 30 ώρες την εβδομάδα. Σε περίπτωση τετραήμερης ή πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες απασχόλησης είναι 24 ή 30 αντίστοιχα. Συμψηφισμός στις ώρες εργασίας των υπολοίπων ημερών δεν γίνεται και δεν επιδοτείται σε καμία περίπτωση ημέρα κατά την οποία δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Επίσης δεν επιδοτείται η ημέρα κατά την οποία ο μαθητής υποχρεούται να προσέρχεται πρωί στο σχολείο.

Ο εργοδότης που προτίθεται να διαθέσει θέσεις Μαθητείας σε μαθητές των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση τους στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Επίσης, ο εργοδότης μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται για την προστασία των εργαζομένων.

Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας. Γενικά, το ποσοστό των μαθητευόμενων σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17% στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο.

Η αποζημίωση των μαθητευομένων των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 ορίζεται σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά, σήμερα 21,78 και επιδοτείται το ποσό των 16,54 ευρώ ανά ημέρα παρουσίας στον εργασιακό χώρο για κάθε ωφελούμενο καλύπτεται από το ΕΚΤ και Εθνικούς πόρους.

Η ασφάλιση των μαθητευομένων γίνεται βάσει του ήμισυ των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών.

Ο Εργοδότης υποβάλλει αίτησης θέσης μαθητείας ΕΠΑΣ ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ:

http://prev2016.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Σύμβαση εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. “Τα γραπτά μένουν, τα λόγια πετούν.”

1.Τι είναι η σύμβαση εργασίας;

Σύμβαση εργασίας είναι η συμφωνία, γραπτή ή προφορική, βάση της οποίας ένα ορισμένο άτομο (εργαζόμενος) αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του για ορισμένο ή αόριστο χρόνο σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης), έναντι συμφωνημένου μηνιαίου μισθού ή ημερομισθίου.

2.Είναι υποχρεωτικός ο έγγραφος τύπος για τη σύμβαση εργασίας;

Η σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν είναι απαραίτητο να είναι έγγραφη, ο νόμος ορίζει ότι μπορεί να συναφθεί είτε γραπτώς, είτε προφορικώς, ακόμα και σιωπηρά, όταν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του και ο εργοδότης δεν αντιτίθεται στην προσφορά αυτή.

3.Πότε είναι υποχρεωτικός ο έγγραφος τύπος;

A. Όταν η συμφωνία μεταξύ εργοδότης και εργαζόμενου αφορά μικρότερη διάρκεια από την κανονική δηλαδή μειωμένη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, σε ημερήσια ή εβδομαδιαία ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, τότε είναι απαραίτητη η έγγραφη ατομική σύμβαση. Αν η συγκεκριμένη συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως και δεν γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) ημερών στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του μισθωτού.


Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε έλεγχο έκτακτο ή τακτικό ή καταγγελία του εργαζόμενου όπου δεν υπάρχει έγγραφο κατατεθειμένο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ή είναι εκπρόθεσμα κατατεθειμένο δηλαδή μετά το πέρας των 8 ημερών, η επιχείρηση θα πληρώσει τη διαφορά των αποδοχών στον εργαζόμενο, δηλαδή σαν να δούλευε με πλήρη ωράριο και θα καταβάλει εισφορές πλήρους απασχόλησης στον ΕΚΦΑ με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις 30%+


B. Όταν υπάρχει ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου, αυτή γίνεται απαραίτητα εγγράφως.

4.Είναι υποχρεωτική η έγγραφη ενημέρωση του εργαζομένου;

Ναι. Το Π.Δ. 156/1994 (ΦΕΚ Α’ 102) προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει εγγράφως τον εργαζόμενο για τους ουσιώδεις όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας και εφαρμόζεται σε κάθε εργαζόμενο που συνδέεται με τον εργοδότη του με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι διατάξεις του Π.Δ. δεν εφαρμόζονται σε εργαζομένους των οποίων η συνολική διάρκεια απασχόλησης δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.

5.Ποιοι είναι οι «ουσιώδης όροι» σε μια σύμβαση εργασίας που ΠΡΕΠΕΙ να γνωστοποιούνται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο γραπτώς;

α) Τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων.

β) Ο τόπος παροχής της εργασίας, η έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη.

γ) Η θέση ή ειδικότητα, βαθμός, κατηγορία απασχόλησης καθώς και το αντικείμενο εργασίας του εργαζομένου.

δ) Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και η διάρκεια αυτής, αν καταρτίζεται για ορισμένο χρόνο.

ε) Η διάρκεια της άδειας με αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος, καθώς και τον τρόπο και χρόνο χορήγησής της.

στ) Το ύψος της αποζημίωσης που οφείλεται και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούν εργοδότης και εργαζόμενος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση λύσεως της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας με  καταγγελία.

ζ) Οι πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος και η  περιοδικότητα καταβολής τους.

η) Η διάρκεια της κανονικής ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργαζόμενου.

θ) Αναφορά της συλλογικής ρύθμισης που έχει εφαρμογή και καθορίζει τους ελάχιστους όρους αμοιβής και εργασίας του εργαζόμενου.

Η πληροφόρηση για τα στοιχεία των περιπτώσεων ε, στ, ζ και η μπορεί να γίνεται και με παραπομπή στις ισχύουσες διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.


Τα παραπάνω πρακτικά σημαίνουν ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει καταρτισμένο έγγραφο σύμβασης  εργασίας ο εργοδότης  είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως τον εργαζόμενο του έστω και με ένα απλό έγγραφο αρκεί να περιλαμβάνει τα παραπάνω, τα οποία ο Νόμος θεωρεί ουσιώδη.


Η παράλειψη του εργοδότη να χορηγεί στον εργαζόμενο έγγραφο γνωστοποίησης των παραπάνω όρων, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της σύμβασης εργασίας, επιφέρει όμως κυρώσεις.

6.Ποια είναι τα χρονικά περιθώρια της έγγραφης ενημέρωσης του εργαζομένου;

Α. Δύο μήνες το αργότερο από την έναρξη της εργασίας

Β. Ένα μήνα το αρτιότερο από κάθε μεταβολή των ουσιωδών όρων της σύμβασης.

7.Τι είναι το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και τι αλλαγές θα φέρει στους εργοδότες ;

Στο άρθρο 73 του 4808/2021 αναφέρεται ότι στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (που είναι μια μετεξέλιξη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) θα υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή: η σύμβαση εργασίας , κάθε τροποποίηση της σύμβασης εργασίας , καθώς και η σχετική δήλωση μεταβολών στοιχείων της εργασιακής σχέσης του εργαζομένου με το έντυπο «Δήλωση Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης» και ιδίως τα στοιχεία που σχετίζονται με μεταβολή αποδοχών, μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου, μετατροπή μερικής-εκ περιτροπής σε πλήρη απασχόληση, αλλαγή ειδικότητας, μεταβολή προσώπου του εργοδότη κλπ.


Μετά τα παραπάνω είναι σαφές ότι:

 1. για την μειωμένη/μερική απασχόληση θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητα έγγραφη σύμβαση εργασίας με τον εργαζόμενο η οποία θα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ κατατεθειμένη εντός 8 ημερών στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
 2. οι ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου θα πρέπει να γίνονται γραπτώς όπου θα αναγράφεται ξεκάθαρα η διάρκεια της απασχόλησης του εργαζομένου.
 3. η έγγραφη ενημέρωση των βασικών όρων της σύμβασης εντός 2 μηνών από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο είναι υποχρεωτική.
 4. υποχρεωτική είναι και η εντός 1ος μηνός έγγραφη ενημέρωση για μεταβολή των όρων της σύμβασης [π.χ αποδοχές] πλην εκείνων  που έχουν καθολική ισχύ από το Νόμο π.χ. δικαιούμενη άδεια.
 5. ακόμα και αν δεν υπάρχει έγγραφος τύπος [συμφωνία] μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου αυτό δεν σημαίνει ότι η συμφωνία είναι άκυρη. Ο εργαζόμενος μπορεί να αξιώσει αποδοχές και ασφάλιση για το διάστημα που μπορεί να αποδείξει ότι παρέχει εργασία.

Η δική μας προτροπή στις επιχειρήσεις και τους εργοδότες είναι:

 • Σε κάθε περίπτωση να καταρτίζεται γραπτή σύμβαση (συμφωνία) με τους εργαζομένους σας ακόμα και στην πιο απλή μορφή της, έστω και με τους βασικούς όρους του Π.Δ και να υπογράφεται και από τα δύο μέρη από την πρώτη ημέρα της έναρξης της σχέσης εργασίας. 
 • Να καταρτίζεται γραπτώς κάθε μεταβολή στην αρχική σύμβαση ή σχέση εργασίας και να υπογράφεται και από τα δύο μέρη από την ημέρα έναρξης της ισχύος της. 
 • Να υπάρχει μία πλήρης και ορθά διατυπωμένη σύμβαση εργασίας, η οποία να περιλαμβάνει όλους τους βασικούς και γενικότερους όρους που οριοθετούν και προάγουν την εργασιακή σχέση σε σχέση εμπιστοσύνης και για τις δύο πλευρές.
 • Πάντα να κρατάτε αντίγραφα των αρχικών συμβάσεων και των μεταβολών αυτών. Διατηρείτε ένα άρτιο και καλά οργανωμένο αρχείο.

 

Γιατί όπως  λέει και η λατινική παροιμία «Verba volant, scripta manent» δηλαδή  «Τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν»

και εις αναμονή του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ καλύτερα ας είμαστε προετοιμασμένοι.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Παράταση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών 2022

Με την εγκύκλιο 66 του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιείται ότι συνεχίζει και για το 2022 η μείωση  των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες , από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020.

Η εν λόγω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ισχύει για το έτος 2021 και 2022 αποκλειστικά για τους απασχολούμενους (πλήρους, μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης) στον ιδιωτικό τομέα.

Το τακτικό και έκτακτο (Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.) προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και νομικών προσώπων αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης, εξαιρείται ρητά από τη σχετική ρύθμιση.

Σε εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων για την περίοδο από 01.01.2021 έως 31.12.2022, προβλέπεται μείωση εισφορών :

1. Για τον κλάδο Ανεργίας κατά 1,85%, η οποία αφορά σε εργαζόμενους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 1,49% στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36% στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω μείωση αφορά αποκλειστικά στον κλάδο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και όχι σε κλάδους ή λογαριασμούς ανεργίας ενταχθέντων φορέων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν (π.χ. ειδικός λογαριασμός ανεργίας τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., κ.λ.π.)

2. Για τον Ενιαίο Λογαριασμό για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) κατά 0,30%, η οποία αφορά στο ασφάλιστρο του εργοδότη και επιμερίζεται στον Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. (0,18%) και στον Ε.Κ.Λ.Α. (0,12%).

3. Υπέρ τ. Ο.Ε.Κ., (προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της παρ. 1 περίπτωση β΄, εδάφιο 1ο του Ν.Δ. 2963/1954 (Α΄195), κατά 0,85%, η οποία αφορά σε εργαζόμενους ώστε για το έτος 2021 και 2022 να μην γίνεται παρακράτηση από τις ασφαλιστέες αποδοχές των εργαζομένων υπέρ αυτής.

Ειδικότερα:

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (με μείωση εισφορών) Κοινές Επιχειρήσεις

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ή ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΛΑΔΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ.

1,56%

2,69%

4,25%

1,83%

3,17%

5,00%

1/6/2020-31/12/2020

1/6/2020-31/12/2020

1,20%

1,20%

2,40%

1,47%

1,68%

3,15%

1/1/2021-31/12/2022

1/1/2021-31/12/2022

Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.

0,10%

0,36%

0,46%

0,10%

0,36%

0,46%

1/7/2014-31/12/2020

1/7/2014-31/12/2020

0,10%

0,06%

0,16%

0,10%

0,06%

0,16%

1/1/2021-31/12/20212

1/1/2021-31/12/2022

Λ.Π.Ε.Α.Ε.

0,00%

0,15%

0,15%

0,00%

0,15%

0,15%

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ο.Ε.Κ.)

0,85%

0,00%

0,85%

1,00%

0,00%

1,00%

1/6/2020-31/12/2020

1/7/2014-31/12/2020

0,00%

0,00%

0,00%

0,15%

0,00%

0,15%

1/1/2021-31/12/2022

1/1/2021-31/12/2022

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (Ο.Ε.Ε.)

0,35%

0,00%

0,35%

0,35%

0,00%

0,35%

ΣΥΝΟΛΟ

2,86%

3,20%

6,06%

3,28%

3,68%

6,96%

1/6/2020-31/12/2020

1/7/2014-31/5/2020

1,65%

1,41%

3,06%

2,07%

1.89%

3,96%

1/1/2021-31/12/2022

1/1/2021-31/12/2022

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Εισφορές Επικουρικής και προνοίας (έμμισθοι δικηγόροι, μηχανικοί, υγειονομικοί)

Εως 30/6/2022 θα πρέπει να διορθωθούν στις ΑΠΔ , οι εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και προνοίας/εφ’απαξ για έμμισθους δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς για 2019 και 2020

Με διαδοχικές τροποποιήσεις των σχετικών διατάξεων αναπροσαρμόστηκε από 01.01.2019 και εν συνεχεία από 01.01.2020, το καθεστώς ασφάλισης όσον αφορά τους κλάδους Επικουρικής και Εφάπαξ Παροχής, των μισθωτών μηχανικών, μισθωτών υγειονομικών και έμμισθων δικηγόρων, ως εξής:

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από 1/1/2019 έως 31/1/2019 επί του ποσού των 586,08 ευρώ,  3,5% για τον ασφαλισμένο 20,51 ευρώ και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα 20,51 ευρώ = 7,0 %  και 41,02 ευρώ

Από 1/2/2019 έως 31/5/2019, επί του ποσού των 650,00 ευρώ, 3,5% για τον ασφαλισμένο 22,75 ευρώ και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα 22,75 ευρώ = 7,0% και 45,50 ευρώ

για χρονικό διάστημα από 1/6/2019 έως 31/12/2019, επί του ποσού των 650,00 ευρώ,  3,25% για τον ασφαλισμένο 21,12 και σε ποσοστό 3,25% για τον εντολέα 21,13= 6,5% και 42,25 ευρώ

Από 1/1/2020 επιμερίζονται κατά 50% για τον ασφαλισμένο και κατά 50% για τον εντολέα :

Ασφαλιστικές

κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ

(από 1.1.2020 έως 31.5.2022)

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ

(από 1.6.2022)

1η κατηγορία 42 (21+21) 39  (19,5+19,5)
2η κατηγορία 51 (25,5+25,5) 47  (23,5+23,5)
3η κατηγορία 61 (30,5+30,5) 56  (28+28)

 

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από 1/1/2019 έως 31/5/2019, επί του ποσού των επί του ποσού των συμφωνημένων/ασφαλιστέων αποδοχών 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα = 7,0%

για χρονικό διάστημα από 1/6/2019 έως 31/12/2019, επί του ποσού επί του ποσού των συμφωνημένων/ασφαλιστέων αποδοχών 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη = 6,5%

Από 1/1/2020 επιμερίζονται κατά 50% για τον ασφαλισμένο και κατά 50% για τον εντολέα :

Ασφαλιστικές

κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ

(από 1.1.2020 έως 31.5.2022)

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ

(από 1.6.2022)

1η κατηγορία 42 (21+21) 39  (19,5+19,5)
2η κατηγορία 51 (25,5+25,5) 47  (23,5+23,5)
3η κατηγορία 61 (30,5+30,5) 56  (28+28)

 

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από 1/1/2019 έως 31/5/2019, επί του ποσού των επί του ποσού των συμφωνημένων/ασφαλιστέων αποδοχών 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα = 7,0%

για χρονικό διάστημα από 1/6/2019 έως 31/12/2020, επί του ποσού επί του ποσού των συμφωνημένων/ασφαλιστέων αποδοχών 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη = 6,5%

 

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΕΦ’ΑΠΑΞ   

Από 1/1/2019 έως 31/1/2019, επί του ποσού των 586,08 ευρώ

2% για τον ασφαλισμένο 11,72 ευρώ και σε ποσοστό 2% για τον εντολέα 11,72 ευρώ= 4,0 %  και 23,44 για ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ Αθηνών

4% μόνο για τον ασφαλισμένο και 23,44 ευρώ για ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ / ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Από 1/2/2019 έως 31/12/2019, επί του ποσού των 650,00 ευρώ

2% για τον ασφαλισμένο 13,00 ευρώ και σε ποσοστό 2% για τον εντολέα 13,00 ευρώ = 4,0 %  και 26,00 ευρώ για ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ Αθηνών

4% μόνο για τον ασφαλισμένο 26,00 ευρώ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ / ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Από 1/1/2020:

Ασφαλιστικές

κατηγορίες

Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής

σε ευρώ

1η κατηγορία 26
2η κατηγορία 31
3η κατηγορία 37

 

Επιμερίζονται κατά 50% για τον ασφαλισμένο και κατά 50% για τον εντολέα για τους δικηγόρους Αθηνών (13+13 για την πρώτη κατηγορία/ 15,5 +15,5 για την δεύτερη κατηγορία/ και 18,5+18,5 για την τρίτη κατηγορία)

ενώ επιβαρύνουν στο σύνολο τους τον ασφαλισμένο για Υγειονομικούς και Μηχανικούς.

Συνεχίζεται και η καταβολή εισφοράς για την Στέγη Υγειονομικών

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Απαλλαγή από ασφαλιστικές οφειλές νομικού προσώπου

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 612  Αρ. Πρωτ.: 504891/Σ.848/07-12-21

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης από τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32) για την απαλλαγή τους από την αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

 

Για να καταστεί ένα φυσικό πρόσωπο αλληλέγγυα ευθυνόμενο για την καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Το φυσικό πρόσωπο να συμμετείχε στη διοίκηση του νομικού προσώπου με κάποια από τις προβλεπόμενες εκπροσωπευτικές/διαχειριστικές ιδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 όπως ισχύει (*νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.)

β. Το φυσικό πρόσωπο να κατείχε την εν λόγω ιδιότητα, είτε κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών είτε κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής δόσης ρύθμισης, δηλαδή κατά την ημερομηνία απώλειας της ρύθμισης με την οποία είχαν διακανονιστεί σε δόσεις οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

γ. Το φυσικό πρόσωπο να υπήρξε υπαίτιο για την μη καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του νομικού προσώπου.

 

Ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας:

Αδυναμία άσκησης καθηκόντων λόγω βαριάς ασθένειας ή νοσηλείας  /  Συμμετοχή σε ειδικές διαδικασίες εκκαθάρισης ως εκκαθαριστής / Άσκηση ειδικών καθηκόντων ξένων ως προς την τήρηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων / Απαλλαγή με δικαστική απόφαση  / Παραίτηση – μη αποδοχή διορισμού / Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριο οικονομικό πόρο κρατική χρηματοδότηση / Ανάληψη διοίκησης φορέα του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα κατ’ εντολή διωκτικής, ελεγκτικής ή άλλης ανεξάρτητης αρχής/ Νόμιμος εκπρόσωπος αλλοδαπού νομικού προσώπου χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα / Πρόσωπο χωρίς ανάμειξη στη διοίκηση/διαχείριση νομικού προσώπου /Πρόσωπο χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα /Αναγνώριση της έλλειψης υπαιτιότητας με απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης.

 

*Ως «νομικό πρόσωπο» νοείται: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή και κάθε ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα.

*Ως «νομική οντότητα» νοείται: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα, σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Διαδικασία καταγγελίας στο ΣΕΠΕ για βία και παρενόχληση στην εργασία

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη ρυθμίζονται ειδικά ζητήματα της διαδικασίας ενώπιον του ΣΕΠΕ (παράσταση μερών, απόδειξη, κλπ) για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Η απόφαση εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας που απαγορεύει κάθε μορφής βία και παρενόχληση στην εργασία (συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης) σε όλες τις επιχειρήσεις/εργοδότες.

Έρχεται δε σε συνέχεια της εξειδίκευσης των πολιτικών που υποχρεούνται να καταρτίζουν οι επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 ατόμων, για την καταπολέμηση τέτοιων περιστατικών και τη διαχείριση των καταγγελιών.

Τα κυριότερα σημεία της απόφασης είναι τα ακόλουθα:

 1. Κάθε πρόσωπο, είτε είναι εργαζόμενος, είτε εργοδότης, που θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του έχει δικαίωμα αίτησης ενώπιον του ΣΕΠΕ για την επιβολή κυρώσεων στον εργοδότη εφόσον αυτός δεν λαμβάνει μέτρα
 2. Για να είναι παραδεκτή η αίτηση, θα πρέπει να είναι επώνυμη, έγγραφη και συγκεκριμένη, με αναγραφή των πλήρων στοιχείων του αιτούντος-θιγομένου και του καθ’ ου (που αφορά η καταγγελία), καθώς και των συγκεκριμένων περιστατικών ή συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης στην εργασία.
 3. Η συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται εντός το αργότερο 10 ημερών από την κατάθεσή της και στη συνέχεια αποστέλλεται πρόσκληση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή στον αιτούντα-θιγόμενο, στον εργοδότη (ανεξάρτητα αν είναι το καταγγελλόμενο πρόσωπο ή όχι) και σε άλλο εργαζόμενο (όταν είναι αυτός το καταγγελλόμενο πρόσωπο), να παρασταθούν στη συζήτηση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δυο μηνών από την υποβολή της καταγγελίας.
 4. Ο Επιθεωρητής Εργασίας μπορεί να εξετάζει τα εμπλεκόμενα μέρη μεμονωμένα ή κατ΄αντιπαράσταση. Έχει επίσης δικαίωμα αυτοψίας και ελεύθερη πρόσβαση στα αρχεία της επιχείρησης/εργοδότη, καθώς και σε τυχόν οπτικοακουστικό υλικό που συλλέγεται από την επιχείρηση για νόμιμο σκοπό.
 5. Όπως προβλέπεται ρητά από τον νόμο για την Προστασία της Εργασίας, κατά τη διαδικασία αντιστρέφεται το βάρος της απόδειξης. Με άλλα λόγια, εφόσον ο αιτών έχει προσκομίσει στοιχεία από τα οποία πιθανολογείται η εκδήλωση περιστατικού βίας ή παρενόχλησης (συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης), ο καταγγελλόμενος καλείται να αποδείξει ότι δεν συνέτρεξαν τέτοιες περιστάσεις.
 6. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με το αιτιολογημένο πόρισμα του Επιθεωρητή, που μπορεί να περιλαμβάνει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων καθώς και την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, εάν συντρέχει περίπτωση ποινικού αδικήματος.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;

Λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είναι δυνατόν να λυθούν με τους εξής τρόπους:

 • Με τη λήξη του χρόνου ή του έργου για το οποίο έχουν συμφωνηθεί

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου λύονται αυτοδικαίως μόλις λήξει ο χρόνος ή το έργο για τον οποίο έχουν συμφωνηθεί, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια (παρ. 1 του άρθρου 669 ΑΚ).  Ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλλει στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» το έντυπο Ε7 εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου.

 • Με καταγγελία της συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο

Σύμφωνα με το άρθρο 672 ΑΚ, ο εργοδότης ή ο μισθωτός δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση για «σπουδαίο λόγο» χωρίς τήρηση προθεσμίας , ενώ το δικαίωμα αυτό (της καταγγελίας) δεν μπορεί να αποκλεισθεί με συμφωνία.

Σπουδαίο λόγο καταγγελίας αποτελούν τα περιστατικά εκείνα – ακόμη και μεμονωμένα – τα οποία, ανεξαρτήτως της προέλευσής τους ή της ύπαρξης υπαιτιότητας, καθιστούν, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, μη ανεκτή για τον καταγγέλλοντα τη συνέχιση της σύμβασης μέχρι την κανονική της λήξη, για τον προσδιορισμό δε του σπουδαίου λόγου συνεκτιμώνται οι συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως το είδος της εργασίας και η φύση της επιχείρησης. Η ύπαρξη ή μη του σπουδαίου λόγου κρίνεται κατά περίπτωση στα αρμόδια δικαστήρια.

Κατά το άρθρο 673 Α.Κ. «αν ο σπουδαίος λόγος για τον οποίο έγινε η καταγγελία συνίσταται ή οφείλεται σε αθέτηση της σύμβασης, εκείνος που την αθέτησε έχει υποχρέωση σε αποζημίωση». Όταν ο εργοδότης, χωρίς να τηρήσει την προθεσμία της λήξεώς της, καταγγείλει τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου χωρίς σπουδαίο λόγο, η καταγγελία είναι άκυρη (άρθρα 174, 180 Α.Κ.), με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υφίσταται η εργασιακή σύμβαση, οπότε ο εργοδότης, αρνούμενος να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του μισθωτού, οφείλει να του καταβάλει μισθούς υπερημερίας για το μετά την καταγγελία και έως τη συμφωνημένη λήξη της συμβάσεως χρονικό διάστημα.

 • Με κοινή συμφωνία των μερών ή οικειοθελή αποχώρηση του εργαζομένου

Η λύση της σύμβασης ορισμένου χρόνου, προ της συμπληρώσεως του συμφωνηθέντος χρονικού σημείου λήξης της, μπορεί να επέλθει και με κατάρτιση αντίθετης συμφωνίας των μερών (Α.Π. 57/2015, Α.Π. 1665/2002). Έγκυρη έχει κριθεί η λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου κατόπιν αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για πρόωρη λύση της σύμβασής του (Α.Π. 1085/2010, Α.Π. 1665/2002).

Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύναται να λυθεί και με οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση εργασίας ή στον κανονισμό εργασίας.

 • Με όρο για πρόωρη καταγγελία και τη μετατροπή της σε αορίστου χρόνου

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3986/2011, η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης δεν οφείλει να καταβάλει μισθούς , για το μετά την καταγγελία και έως τη συμφωνημένη λήξη της συμβάσεως χρονικό διάστημα.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;