ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής Ετήσιου Πίνακα ωρών εργασίας

Πότε υποβάλλεται ;

Ο ετήσιος πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 01 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου.

Έως πότε ισχύει η παράταση;

Μετά από αίτημα του κλάδου των λογιστών ανακοινώθηκε σήμερα η παράταση από το Υπουργείο εργασίας για την προθεσμία υποβολής του ετήσιου πίνακα ωρών εργασίας και συγκεκριμένα για ένα μήνα, έως τις 30/11/2021.

Τι στοιχεία αναφέρονται στον πίνακα;

Στον ετήσιο πίνακα οι εργοδότες δηλώνουν όλους τους εργαζόμενους που απασχολούν την ώρα της υποβολής, μόνιμους και εποχικούς , με το συγκεκριμένο ωράριο που ισχύει κατά την ώρα υποβολής , τις αποδοχές τους καθώς και τα ατομικά τους στοιχεία όπως η οικογενειακή τους κατάσταση και η προϋπηρεσία τους. Εάν εκ παραδρομής δε δηλωθεί ενεργός εργαζόμενος κατά την στιγμή της υποβολής, θα πρέπει να υποβληθεί Ετήσιος Συμπληρωματικός πίνακας, μόνο για την παράλειψη, εμπρόθεσμα έως την ίδια καταληκτική προθεσμία που ισχύει και για τον Ετήσιο. Επίσης στον ετήσιο πίνακα δηλώνονται τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας (για όλους τους εργοδότες) και του γιατρού εργασίας (για εταιρείες που απασχολούν πάνω από 50 άτομα) και το ωράριο που απασχολούνται οι ανωτέρω, στην εταιρεία.

Τι θα πρέπει να προσέξουμε για το 2021;

Μετά τον Ν. 4808/2021 θα πρέπει να προσέξουμε τα αναγραφόμενα διαλείμματα και συγκεκριμένα τη διάρκεια τους που θα πρέπει να κυμαίνονται από 15 λεπτά έως 30 λεπτά για όσους εργαζόμενους απασχολούνται ημερησίως άνω των τεσσάρων ωρών, όπως και τυχόν αλλαγές λόγω διευθέτησης ωραρίου των εργαζομένων.

Ποια είναι τα πρόστιμα που προβλέπονται;

Η μη υποβολή ετήσιου πίνακα είναι πολύ σημαντική παράβαση και τα πρόστιμα κυμαίνονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων από 1.800,00 Ευρώ (1-10 άτομα) έως 8.000,00 Ευρώ (από 251 άτομα και άνω) , ενώ η εκπρόθεσμη υποβολή είναι σημαντική παράβαση και τα πρόστιμα κυμαίνονται από 500,00 Ευρώ έως 3.000,00 Ευρώ αντίστοιχα.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;