ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Επιτόπιος έλεγχος

Τι θα πρέπει να υπάρχει στο αρχείο του εργοδότη σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου από ΣΕΠΕ / ΕΦΚΑ/ ΠΕΚΑ;

 • Αναρτημένος πίνακας ωρών εργασίας σε εμφανές σημείο (όλων των ενεργών εργαζομένων)
 • Προσλήψεις υπογεγραμμένες
 • Συμβάσεις υπογεγραμμένες/γνωστοποίηση όρων ΠΔ 156/94
 • Εξοφλητικές αποδείξεις τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου (με αποδεικτικό παραλαβής)
 • Βιβλίο αδειών και αιτήσεις αδειών (υπογεγραμμένες από τον εργαζόμενο και εγκεκριμένες από τον εργοδότη)
 • Αδειες παραμονής και εργασίας για αλλοδαπούς

 

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (στις ειδικότητες που είναι απαραίτητη)
 • Πιστοποιητικά Υγείας (στις εταιρείες υγειονομικού ενδιαφέροντος)

 

 • Πολιτική κατά της Βίας και της παρενόχλησης στην εργασία (άνω των 20 εργαζομένων)
 • Κανονισμός εργασίας (άνω των 70 εργαζομένων)
 • Ειδικό βιβλίο ποινών

 

 • Ενημερωμένο βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας
 • Ενημερωμένο βιβλίο Ιατρού Εργασίας (ανω των 50 εργαζομένων)
 • Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
 • Βεβαίωση αδειούχου ηλεκτρολόγου για ασφάλεια ηλεκτρολογικού πίνακα/ Εγκαταστάσεων
 • Πιστοποιητικό ελέγχου/συντήρησης μηχανημάτων όπου υπάρχουν
 • Βιβλίο ατυχημάτων

 

Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει :

να έχουν πάντα μαζί τους εν ώρα εργασίας : ταυτότητα και αντίγραφο του πίνακα ωρών εργασίας εφόσον εργάζονται εκτός του χώρου της έδρας/υποκαταστημάτων

να γνωρίζουν όταν ερωτηθούν :  ημερομηνία πρόσληψης , ειδικότητα , ωράριο εργασίας, μεικτές και καθαρές αποδοχές

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;