ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εισφορές Επικουρικής και προνοίας (έμμισθοι δικηγόροι, μηχανικοί, υγειονομικοί)

Εως 30/6/2022 θα πρέπει να διορθωθούν στις ΑΠΔ , οι εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και προνοίας/εφ’απαξ για έμμισθους δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς για 2019 και 2020

Με διαδοχικές τροποποιήσεις των σχετικών διατάξεων αναπροσαρμόστηκε από 01.01.2019 και εν συνεχεία από 01.01.2020, το καθεστώς ασφάλισης όσον αφορά τους κλάδους Επικουρικής και Εφάπαξ Παροχής, των μισθωτών μηχανικών, μισθωτών υγειονομικών και έμμισθων δικηγόρων, ως εξής:

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από 1/1/2019 έως 31/1/2019 επί του ποσού των 586,08 ευρώ,  3,5% για τον ασφαλισμένο 20,51 ευρώ και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα 20,51 ευρώ = 7,0 %  και 41,02 ευρώ

Από 1/2/2019 έως 31/5/2019, επί του ποσού των 650,00 ευρώ, 3,5% για τον ασφαλισμένο 22,75 ευρώ και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα 22,75 ευρώ = 7,0% και 45,50 ευρώ

για χρονικό διάστημα από 1/6/2019 έως 31/12/2019, επί του ποσού των 650,00 ευρώ,  3,25% για τον ασφαλισμένο 21,12 και σε ποσοστό 3,25% για τον εντολέα 21,13= 6,5% και 42,25 ευρώ

Από 1/1/2020 επιμερίζονται κατά 50% για τον ασφαλισμένο και κατά 50% για τον εντολέα :

Ασφαλιστικές

κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ

(από 1.1.2020 έως 31.5.2022)

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ

(από 1.6.2022)

1η κατηγορία 42 (21+21) 39  (19,5+19,5)
2η κατηγορία 51 (25,5+25,5) 47  (23,5+23,5)
3η κατηγορία 61 (30,5+30,5) 56  (28+28)

 

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από 1/1/2019 έως 31/5/2019, επί του ποσού των επί του ποσού των συμφωνημένων/ασφαλιστέων αποδοχών 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα = 7,0%

για χρονικό διάστημα από 1/6/2019 έως 31/12/2019, επί του ποσού επί του ποσού των συμφωνημένων/ασφαλιστέων αποδοχών 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη = 6,5%

Από 1/1/2020 επιμερίζονται κατά 50% για τον ασφαλισμένο και κατά 50% για τον εντολέα :

Ασφαλιστικές

κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ

(από 1.1.2020 έως 31.5.2022)

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ

(από 1.6.2022)

1η κατηγορία 42 (21+21) 39  (19,5+19,5)
2η κατηγορία 51 (25,5+25,5) 47  (23,5+23,5)
3η κατηγορία 61 (30,5+30,5) 56  (28+28)

 

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από 1/1/2019 έως 31/5/2019, επί του ποσού των επί του ποσού των συμφωνημένων/ασφαλιστέων αποδοχών 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα = 7,0%

για χρονικό διάστημα από 1/6/2019 έως 31/12/2020, επί του ποσού επί του ποσού των συμφωνημένων/ασφαλιστέων αποδοχών 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη = 6,5%

 

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΕΦ’ΑΠΑΞ   

Από 1/1/2019 έως 31/1/2019, επί του ποσού των 586,08 ευρώ

2% για τον ασφαλισμένο 11,72 ευρώ και σε ποσοστό 2% για τον εντολέα 11,72 ευρώ= 4,0 %  και 23,44 για ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ Αθηνών

4% μόνο για τον ασφαλισμένο και 23,44 ευρώ για ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ / ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Από 1/2/2019 έως 31/12/2019, επί του ποσού των 650,00 ευρώ

2% για τον ασφαλισμένο 13,00 ευρώ και σε ποσοστό 2% για τον εντολέα 13,00 ευρώ = 4,0 %  και 26,00 ευρώ για ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ Αθηνών

4% μόνο για τον ασφαλισμένο 26,00 ευρώ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ / ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Από 1/1/2020:

Ασφαλιστικές

κατηγορίες

Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής

σε ευρώ

1η κατηγορία 26
2η κατηγορία 31
3η κατηγορία 37

 

Επιμερίζονται κατά 50% για τον ασφαλισμένο και κατά 50% για τον εντολέα για τους δικηγόρους Αθηνών (13+13 για την πρώτη κατηγορία/ 15,5 +15,5 για την δεύτερη κατηγορία/ και 18,5+18,5 για την τρίτη κατηγορία)

ενώ επιβαρύνουν στο σύνολο τους τον ασφαλισμένο για Υγειονομικούς και Μηχανικούς.

Συνεχίζεται και η καταβολή εισφοράς για την Στέγη Υγειονομικών

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;