ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Διάκριση Υπαλλήλων και Εργατοτεχνιτών

Ως μισθωτοί χαρακτηρίζονται όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας  που παρέχουν εργασία, έναντι αμοιβής.

 

Πως διακρίνουμε τον υπάλληλο και τον εργατοτεχνίτη;

Η διάκριση των μισθωτών σε Υπαλλήλους και Εργατοτεχνίτες γίνεται με βάση :  αντικειμενικά κριτήρια, αποφάσεις δικαστηρίων ή διατάξεις νόμων και όχι με τον τρόπο που αυτοί αμείβονται (μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο)

Υπάλληλος θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει κατά κύριο λόγο πνευματική εργασία. Η εργασία αυτή απαιτεί θεωρητική κατάρτιση, εμπειρία, ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ανάληψη ευθύνης  ενώ  Εργατοτεχνίτης θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει κατά λόγο σωματική εργασία

 

Τι επιπτώσεις έχει η λανθασμένη διάκριση;

Η ορθή διάκριση καθορίζει τους όρους και της ελάχιστης αμοιβής αλλά και της σωστής ασφάλισης των μισθωτών. Πχ για 11/2021 εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης:

Υπάλληλος : Κατώτατος μισθός 650,00 και 25 ένσημα. Ακαθάριστες Αποδοχές 650,00

Εργατοτεχνίτης: Κατώτατο ημερομίσθιο  29,04 και 26 ένσημα. Ακαθάριστες Αποδοχές 755,04

Σε περίπτωση που εργατοτεχνίτης, λανθασμένα δηλωθεί ως υπάλληλος κατά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας, σε περίπτωση τακτικού ελέγχου από τον ΕΦΚΑ θα καταλογιστούν πράξεις για πρόσθετες εισφορές πάνω στη διαφορά των ακαθάριστων αποδοχών (πχ στο παραπάνω παράδειγμα 755,04 -650,00) , με επιπλέον προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και συν πρόσθετο τέλος ανακριβούς δήλωσης 30% επί του ποσού των επιπλέον εισφορών.

 

Τι αλλάζει αναφορικά με τις απολύσεις από 1/1/2022:

Η διαδικασία της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας , το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης και ο τρόπος που θα καταβληθεί διαφέρει στους Υπαλλήλους και τους Εργατοτεχνίτες έως και τις 31/12/2021.

Από 1/1/2022 καταργείται οποιαδήποτε διάκριση σχετικά με τις απολύσεις βάσει του Ν. 4808/2021. Συγκεκριμένα:

  • Η κλίμακα της αποζημίωσης εργατοτεχνιτών θα καταργηθεί και θα ισχύει για όλους αυτή των υπαλλήλων. (υπολογίζουμε ότι τα 22 ημερομίσθια είναι ο ένας μισθός)
  • Θα υπάρχει η δυνατότητα προειδοποίησης απόλυσης και καταβολή του μισού ποσού αποζημίωσης και στους υπαλλήλους και στους εργατοτεχνίτες
  • Θα υπάρχει η δυνατότητα καταβολής του ποσού της αποζημίωσης και των εργατοτεχνιτών σε διμηνιαίες δόσεις (των δυο μισθών εκάστη πλην της τελευταίας)
  • Θα υπάρχει η δυνατότητα απόλυσης και του εργατοτεχνίτη λόγω πλήρους συνταξιοδότησης

Πχ. Σε περίπτωση απόλυσης στις 31/12/2021 εργατοτεχνίτη που έχει κλείσει πρόσφατα ένα έτος εργασίας στην επιχείρηση θα πρέπει να του καταβληθούν ως αποζημίωση απόλυσης 7 ημερομίσθια +1/6 ενώ αν ο ίδιος απολυθεί στις 3/1/2022 θα πρέπει να του καταβληθούν 44 ημερομίσθια +1/6, δηλαδή δύο μισθοί.

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;