ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Αύξηση του κατώτατου μισθού από 1.1.2022. Τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες που επηρεάζονται.

Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 27.12.2021 θέτει σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2022 τα νέα όρια του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. Σύμφωνα με αυτά λοιπόν, ο κατώτατος μισθός  για πλήρη απασχόληση ορίζεται στα 663€ για τους υπαλλήλους και το κατώτατο ημερομίσθιο στα  29,62€ για τους εργατοτεχνίτες.[Ως εκ τούτου τα ωρομίσθια διαμορφώνονται σε 3,98 και 4,44 αντιστοίχως].

Κάθε εργοδότης που επηρεάζεται από αυτήν την αλλαγή, δηλαδή αυτός που αμείβει/ασφαλίζει  το προσωπικό του με βάση τις κατώτατες αποδοχές, χρειάζεται να προβεί στις εξής ενέργειες:

α. Να υποβάλει στο Π.Σ Εργάνη τροποποιητικό πίνακα αποδοχών [Έντυπο Ε4], εντός 15 ημερών από την μεταβολή.

 Η υποχρέωση τροποποιητικού πίνακα αποδοχών αφορά κάθε εργαζόμενο που αμείβεται με τα κατώτατα όρια ανεξαρτήτου μορφής απασχόλησης [πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής].

β. Να γνωστοποιήσει γραπτώς στους εργαζομένους τους τις νέες τους αποδοχές, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την αύξηση, το αργότερο 1 μήνα από την μεταβολή των αποδοχών.

Εάν η σύμβαση του εργαζομένου ή το έντυπο γνωστοποίησης των όρων αναφέρει ότι εργαζόμενος «αμείβεται βάση των κατώτατων ορίων και όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά», δηλαδή παραπέμπει στις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τότε ο εργοδότης εξαιρείται  από την γραπτή γνωστοποίηση των αποδοχών.