ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Αργίες

ΚΥΡΙΑΚΗ / ΑΡΓΙΑ

Οι αργίες χωρίζονται στις υποχρεωτικές , τις προαιρετικές και τις κατ’ έθιμον αργίες. Επίσης η Κυριακή (24:00 Σάββατο – 24:00 Κυριακή) είναι ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας αργίας/ανάπαυσης και απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο Β.Δ. 748/1966. (ΠΔ 327/1992, Ν.4468/2017, Υ.Α. 59635/1063/2017, Ν.4554/2018, Ν.4635/2019 , Ν.4808/2021)

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ:

Υποχρεωτικές αργίες (απαγορεύεται η λειτουργία /απασχόληση):

 1. 1η Ιανουαρίου
 2. Ημέρα Θεοφανείων (6 Ιανουαρίου)
 3. 25η Μαρτίου
 4. Δευτέρα του Πάσχα
 5. 1η Μαϊου
 6. 15η Αυγούστου
 7. 28η Οκτωβρίου
 8. 25η Δεκεμβρίου
 9. 26η Δεκεμβρίου
 10. Πολιούχος Πόλης (με απόφαση Νομάρχη)

Προαιρετική αργία

(ήταν η 28η Οκτωβρίου που πλέον καθιερώθηκε ως υποχρεωτική με το άρθρο 60 του Ν. 4808/2021)

ΚΑΤ΄ ΕΘΙΜΟΝ ΑΡΓΙΕΣ (από επιχειρησιακή συνήθεια):

Καθαρά Δευτέρα

Αγίου Πνεύματος

Μεγάλη Παρασκευή

 

 

Απαγόρευση Απασχόλησης :

Εφόσον απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτών κατά Κυριακή/ αργία, οι επιχειρήσεις πρέπει να παραμείνουν κλειστές. Είναι ποινικό αδίκημα η παράβαση είτε από δόλο είτε από αμέλεια των σχετικών διατάξεων.

Η απασχόληση των μισθωτών των καταστημάτων και κατ’ επέκταση και η λειτουργία αυτών απαγορεύεται μέχρι της 13:00 της Μ. Παρασκευής.

Μπορούν να ανοίξουν Κυριακή / αργία τα κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, χωρίς όμως να απασχολούν προσωπικό, για να ανεφοδιαστούν με τα απαραίτητα είδη.

Απαγορεύεται σε καταστήματα που παραμένουν ανοικτά να πωλούν τα είδη, που πωλούν τα καταστήματα που υποχρεωτικά είναι κλειστά.

 

 

 

Εξαιρέσεις απαγόρευσης εργασίας κατά Κυριακής / αργίας:

 • Γεωργικές, κτηνοτροφικές, θηρευτικές, αλιευτικές επιχειρήσεις και εργασίες (δεν εξαιρούνται οι μισθωτοί που απασχολούνται κυρίως σε εργοστάσια , εργαστήρια , γραφεία, καταστήματα σχετικά με τα παραπάνω αντικείμενα και δεν θεωρούνται γεωργικές επιχειρήσεις τα λατομεία κα ορυχεία)
 • Επιχειρήσεις που απασχολούνται μόνο μέλη οικογένειας και δεν γίνεται συναλλαγή με το κοινό (εφόσον συγκατοικούν με τον εργοδότη)
 • Εργάτες Θαλάσσης
 • Οικιακοί μισθωτοί
 • Μισθωτοί Φύλαξης
 • Εργασίες παρεχόμενες στην ύπαιθρο
 • Παροχή ενέργειας και θέρμανσης
 • Πώληση άρτου και ψησίματος φαγητών
 • Εργασίες που εκτελούνται αυτοπροσώπως από τον επαγγελματία
 • Πρακτική Άσκηση σπουδαστών, σε χώρους που έχει ορίσει η αρμόδια Σχολή
 • Επιχειρησεις μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων παντός είδους, ως και των μετ’ αυτών συνδεομένων εργασιών αποστολής, πρακτορεύσεως, φορτώσεως και εκφορτώσεως, καθώς και ταχυδρομικών υπηρεσιών (υπηρεσίες courier).
 • Επιχειρήσεις επισκευής και συντηρήσεως μεταφορικών μέσων ως και των αντιστοίχων τμημάτων βιομηχανικών κατασκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, συνεργείων συγκολλήσεως ελαστικών (βουλκανιζατέρ), πρατηρίων διανομής πετρελαιοειδών και ελαίων δι’ αυτοκίνητα και χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων (γκαράζ), εξαιρέσει των εργασιών πλυσίματος και γρασαρίσματος.
 • Επιχειρήσεις παραγωγής μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φωταερίου, ατμού ή ατομικής ενεργείας.
 • Επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως και λήψεως κινηματογραφικών ταινιών.
 • Επιχειρήσεις Δημοσίων και Ψυχαγωγικών θεαμάτων και κέντρων διασκεδάσεως, δημοσίων παιγνίων και των μετ’ αυτών συνδεομένων εργασιών, πρακτορείων λαχείων, πρακτορείων εφημερίδων, παντός είδους εκθέσεων, μουσείων ως και επί συναυλιών, αθλητικών αγώνων, ιπποδρομιών, αθλητικών σωματείων, γραφείων ταξιδίων και Λεσχών παντός είδους.
 • Επιχειρήσεις Εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, μπαρ, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστημάτων.
 • Ανθοπωλεία
 • Λουτρά
 • Ξενοδοχεία
 • Ιατρεία, κλινικές, νοσοκομεία και υγειονομικά ιδρύμάτα εν γένει, ως και ιατρών και υγειονομικών εν γένει υπαλλήλων, καθώς και δραστηριοτήτων παραγωγής υγειονομικών ειδών ή νοσηλευτικών υλικών
 • Γραφεία κηδειών , νεκροτομείων ,νεκροταφείων
 • Περίπτερα
 • Φωτογραφεία
 • Επιχειρήσεις πώλησης ξηρών καρπών
 • Μη ημερησίων εφημερίδων και περιοδικών.
 • Κέντρων διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής πωλήσεως. Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί εξ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) και κάθε άλλου εμπορικού καταστήματος, ως κέντρο διανομής και παράδοσης θεωρούνται και το φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης και οι αποθήκες του.
 • Παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής προς νοσηλευτικά ιδρύματα φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού.
 • Εφοδιαστικής αλυσίδας («logistics»), ιδίως, παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και διανομής εμπορευμάτων, όπως και επισκευής και συντήρησης περονοφόρων και ανυψωτικών μηχανημάτων.
 • Κέντρων κοινών υπηρεσιών («shared services centers») ομίλων επιχειρήσεων, ιδίως, στους τομείς της λογιστικής, του ανθρώπινου δυναμικού, της μισθοδοσίας, των Η/Υ (ΙΤ), της κανονιστικής συμμόρφωσης, των προμηθειών και άλλων.
 • Κέντρων δεδομένων («data centers») και εν γένει μηχανογραφικών κέντρων ομίλων επιχειρήσεων,
 • Ψηφιοποίησης έγχαρτου αρχείου.
 • Παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών.
 • Παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και λατομείων, εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.
 • Φύλαξης (security).
 • Πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών.
 • Φαρμακαποθήκες
 • Φαρμακεία για διημέρευση και διανυκτέρευση

 

Δεν ισχύει η αργία της Δευτέρας του Πάσχα από της 10:00 μέχρι της 14:00 για τα Κουρεία και Κομμωτήρια, της 25ης Μαρτίου από 06:00 μέχρι της 12:00 για τα ιχθυοπωλεία και η ημιαργία της Μ. Παρασκευής δια τη κηροπλαστεία και αρτοποιεία

 

 

Εξαιρέσεις απαγόρευσης εργασίας κατά Κυριακής / αργίας μόνο για επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας (24ωρη λειτουργία με 3 βάρδιες):

Επιχειρήσεις:

Α .οινοπνευματοποιίας, πυρηνελαιουργίας, υδρογονώσεως ελαίου, εφ’ οσον η υδρογόνωσις ενεργείται δια πυροχημικών μεθόδων.
Β. διθειούχου άνθρακος, διϋλιστηρίων πετρελαίου και παρασκευής ορυκτελαίου εκ βαρέων πετρελαίων.
Γ. παραγωγής τσιμέντων
Δ. παρασκευής γλυκερίνης και λιπαρών οξέων,
Ε. ζυμαρικών, εφ’ όσον λειτουργούν δι αυτοτελών μηχανολογικών συγκροτημάτων συγχρόνου παραγωγής και προξηράνσεως.
Στ. ζυθοποιίας, βυνοποιίας, παγοποιίας, ψυγείων και ζύμης
Ζ. παραγωγής ναφθαλίνης
Η. παστεριώσεως γάλακτος και παρασκευής εκ τούτου προϊόντων,
Θ. ασβεστοκαμίνων
Ι. παραγωγής χωρίου δι’ ηλεκτρολύσεως και υποχλωριώδους ασβεστίου.
Ια. παραγωγής οξυγόνου
Ιβ. Παραγωγής υάλου
Ιγ. Ξηραντηρίων τεχνητής ξηράνσεως ξύλου
Ιδ. παρασκευής οστεοκόλλας και δερματοκόλλας εξ οστών και υπολειμμάτων δερμάτων,
Ιε. Παρασκευής φυτικού άνθρακος,
Ιστ. Παραγωγής οξέων και χημικών λιπασμάτων
Ιζ. Χαρτοποϊάς, εφ’ όσον η ξήρανσις του χάρτου γίνεται εις τύμπανα θερμαινόμενα δι΄ατμού

Τμήματα επιχειρήσεων:

Α. κλιβάνων συνεχούς λειτουργίας και πυράς χαλυβουργικών εργοστασίων και μεταλουργείων ως και των απαραιτήτων δια την λειτουργίαν τούτων συναφών εργασιών,
Β. τμημάτων παραγωγής βισκόζης και κλωστοποιήσεως ταύτης μετά των συναφών συγκροτημάτων των εργοστασίων τεχνητής μετάξης,
Γ. εργασίας εψήσεως, ξηράνσεως και εκκαμινεύσεως κεραμουργικών προϊόντων,
Δ. εργασίας ξηράνσεως υποπροϊόντων επεξειργασμένων οστών και δερμάτων,
Ε. τμημάτων παρασκευής κόλλας και φίλτρων αλέσεων πρώτης ύλης, κυρίως χαρτοποιητικών μηχανών, ρολοκοπτικών μηχανών και μηχανών λειάνσεως (καλανδρών) εργοστασίων χαρτοποϊας ως και των απαραιτήτων δια την λειτουργίαν τούτων συναφών εργασιών,
Στ. τμημάτων θερμοπλαστικών μηχανών παραγωγής συνθετικών ινών και φύλλων εκ πολυστερίνης εις εργοστάσια συνθετικών ινών και πλαστικών,
Ζ. συνεργείων, εργοστασίων εκρηκτικών υλών, ξηραντηρίων πυρίτιδος και εγκιβωτισμού και συσκευασίας μαύρης πυρίτιδος,
Η. κλιβάνων συνεχούς λειτουργίας ή εργασίας επισκευών και συντηρήσεως μηχανολογικών συγκροτημάτων παραγωγής πολεμικού υλικού εργοστασίων καλυκοποιίας και κατασκευής πολεμικού υλικού,
Θ. εργασίας μηχανικής παρασκευής και εμπλουτισμού μεταλλευμάτων
Ι. εργασίας επιθεωρήσεως, ελέγχου, συντηρήσεως, επισκευής και κατασκευής των εγκαταστάσεων (υπογείων, επιφανειακών και εναερίων) των μεταλλείων.

 

Λειτουργία επιχείρησης και απασχόληση εργαζομένων κατά Κυριακή/αργία μετά από χορήγηση άδειας της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας :

α) Παραλαβής και διανομής ξένου τύπου.

β) Τμημάτων αλλαγής ξένων νομισμάτων των τραπεζών προς εξυπηρέτησιν περιηγητών, καθώς και ανταλλακτηρίων που δεν είναι υποκαταστήματα τραπεζών.

γ) Των λειτουργουσών εποχιακώς κατ’ έτος ή χρησιμοποιουσών ύλες, υποκειμένες σε ταχεία φθορά.

δ) Σε εργασίες καθαρισμού συντηρήσεως και επισκευών εγκαταστάσεων.

ε) Σε περιπτώσεις επείγουσας εργασίας, μη δυνάμενης να αναβληθεί χωρίς κίνδυνο καταστροφής των προϊόντων ή βλάβης των εγκαταστάσεων ή των υλικών εξ ης παρακωλύεται η κανονική λειτουργία επιχειρήσεως, εκμεταλλεύσεως ή υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν είναι αδύνατον να ζητηθεί η άδεια πριν την έναρξη της εργασίας επιβάλλεται η αναγγελία της εργασίας εις την Αστυνομικήν Αρχήν, ευθύς μετά την έναρξιν της εργασίας.

στ) Σε περιπτώσεις απογραφής εμπορευμάτων ή διακοσμήσεως προθηκών.

ζ) Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7, καθόσον αφορά στο απαραίτητο προσωπικό των Γραφείων εν γένει των εν αυταίς αναφερομένων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών. Στις περ. α’ και γ’, η άδεια δύναται να αφορά σε όλο το προσωπικό. Στην περ. ε’, δύναται να επιτραπεί η εργασία και κατά τις αναπληρωματικές ημέρες εβδομαδιαίας αναπαύσεως, η οποία θα εξασφαλίζεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

η) Σε περιπτώσεις διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων εν γένει.

θ) Σε περιπτώσεις νομίμων εξωσχολικών δράσεων ιδιωτικών σχολείων, όπως σε ημερίδες, διημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, ρητορικούς και άλλους διαγωνισμούς, αγώνες, προπονήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανθρωπιστικές, φιλανθρωπικές και περιβαλλοντικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των φυλάκων, οδηγών και συνοδών λεωφορείων, καθαριστριών, προσωπικού μηχανογράφησης και γραμματείας και κάθε άλλου εργαζομένου αναγκαίου για τη διενέργεια και ομαλή διεξαγωγή αυτών.

ι) Σε περιπτώσεις συντήρησης κτιρίων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τις ημέρες παρουσίας εκπαιδευτικών και μαθητών.

ια) Σε περιπτώσεις προσαρμογής και αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων.

Αμοιβή εργασίας κατά Κυριακή/αργία

Εφόσον επιτρέπεται η λειτουργία της επιχείρησης κατά ημέρα Κυριακή και απασχοληθεί ο εργαζόμενος, αυτός δικαιούται να λάβει αμοιβή για τις ώρες εργασίας του , υπολογισμένη  με βάση το συμφωνηθέν ωρομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75% υπολογισμένη πάνω στο νόμιμο ωρομίσθιο του. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ωρών εργασίας του, θα πρέπει να οργανωθεί έτσι,  ώστε να λάβει ΡΕΠΟ/ημέρα ανάπαυσης εντός της εβδομάδας.

Εφόσον απαγορεύεται η λειτουργία της επιχείρησης κατά ημέρα Κυριακή και απασχοληθεί ο εργαζόμενος, αυτός δικαιούται να λάβει αμοιβή και για τις επιπλέον ώρες εργασίας του, υπολογισμένη  με βάση το συμφωνηθέν ωρομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75% υπολογισμένη πάνω στο νόμιμο ωρομίσθιο του. Εφόσον η σύμβαση εργασίας του εργαζομένου είναι πλήρους απασχόλησης και η εργασία του διαρκέσει πάνω από 5 ώρες την Κυριακή, θα πρέπει να λάβει ένα επιπλέον ΡΕΠΟ/ημέρα ανάπαυσης εντός της ακόλουθης εβδομάδας.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ως προς την αμοιβή ή/και τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Η επίσημη αργία που συμπίπτει με ημέρα Κυριακή , δεν μετατίθεται σε άλλη ημέρα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετατίθεται η αργία της 1ης Μαΐου σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα. Αν την ημέρα αυτή συμπίπτουν δύο εορτές αργίες (π.χ Δευτέρα του Πάσχα και Πρωτομαγιά), οι ημερομίσθιοι εργαζόμενοι δικαιούνται δύο (2) ημερομίσθια (N.Σ.Κ 239/78).

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;