ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Από 1η Ιανουαρίου ανοιχτά 2 επιδοτούμενα προγράμματα για την πρόσληψη εργαζομένου! Παράλληλη ένταξη! Δείτε το παράδειγμα !

Με  ευνοϊκούς όρους το ξεκίνημα της νέας χρονιάς για όσες επιχειρήσεις θέλουν να προσλάβουν προσωπικό!  Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου του 2022, οι επιχειρήσεις που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό, μπορούν να το κάνουν με μέσω δύο προγραμμάτων επιδότησης! 

Από 1η Ιανουαρίου ανοίγει ξανά το “Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας” με επιπλέον 50.000 θέσεων εργασίας, του οποίου οι θέσεις είχαν καλυφθεί πλήρως. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του Π.Σ. Εργάνη.

Επιπλέον από την  1η Ιανουαρίου 2022 θα είναι διαθέσιμο και το «Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών – «Πρώτο Ένσημο».

Το «Πρώτο Ένσημο», δηλαδή το πρόγραμμα για την ένταξη για πρώτη φορά στη αγορά εργασίας νέων ηλικίας 18-29 ετών χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρώτη τους πρόσληψη από εργοδότη του ιδιωτικού τομέα.

Η επιχείρηση που θέλει να προσλάβει άτομο μπορεί να κάνει ταυτόχρονη χρήση και των δύο προγραμμάτων επιδότησης και να ωφεληθεί σημαντικά μειώνοντας το εργοδοτικό κόστος κατά πολύ ενώ ταυτόχρονα καλύπτει τις ανάγκες της για ανθρώπινο δυναμικό! 

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα υποβάλλουν δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Το «Πρώτο Ένσημο» μπορεί να συνδυαστεί με το «ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000+50.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», καθώς μια επιχείρηση μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούμενο με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτά υποβάλλοντας.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης (ειδικό έντυπο παράλληλης ένταξης) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

 

Παράδειγμα:

Υπάλληλος γραφείου, 18-29 ετών, χωρίς προϋπηρεσία, πλήρους απασχόλησης, με πακέτο κάλυψης 101 Μεικτά-ΕΤΑΜ και εξάμηνη σύμβαση εργασίας, από 3/1/2022 με αύξηση 2% στον κατώτατο μισθό.

Πρόσληψη εργαζομένου χωρίς επιδότηση

Μεικτές αποδοχές: 663,00 Εισφορές εργαζομένου: 93,62 Εισφορές εργοδότη: 149,44  Σύνολο εισφορών: 243,06 Καθαρές αποδοχές εργαζομένου: 569,38 και

Συνολικό κόστος εργοδότη: 812,44

 

Πρόσληψη εργαζομένου με παράλληλη  επιδότηση «100.000 +50.000 νέων θέσεων» και «Πρώτο ένσημο».

Μεικτές αποδοχές: 663,00 Εισφορές εργαζομένου: 93,62 (επιδοτούνται) Εισφορές εργοδότη: 149,44 (επιδοτούνται) Σύνολο εισφορών: 243,06 (επιδοτούνται) Καθαρές αποδοχές εργαζομένου: 569,38 συν 100,00 επιδότηση = 669,38. Συνολικό κόστος εργοδότη: 812,44-243,06 επιδότηση εισφορών από το 150.000 νέων θέσεων – 100,00 μηνιαία επιδότηση εργοδότη πρώτου ενσήμου (πιθανό να καταβληθεί μετά το εξάμηνο)

Συνολικό Κόστος Εργοδότη: 469,38

Αναζητάτε λύσεις διαχείρισης Μισθοδοσίας που να σας παρέχουν ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια;

Θέλετε να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή της Eταιρίας σας και του Προσωπικού σας;