Ενδυνάμωση και Business Coaching

“Coaching is unlocking a person’s potential to maximize their growth”

Η λέξη Coach σημαίνει άμαξα, σημαίνει και προπονητής. Και οι δύο αυτές λέξεις περιγράφουν με μεγάλη σαφήνεια τη «διεργασία» του Coaching.  Το coaching  είναι μια «τέχνη», η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα από πολλές επιστήμες, από την ψυχολογία, τη νευρολογία, τη γλωσσολογία, τη διαλογική, τη βιολογία, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τη γλωσσολογία κ.α.

Ο coach έχοντας εργαλεία και τεχνικές από όλες αυτές της επιστήμες, βοηθά το άτομο να μετακινηθεί [το μεταφέρει] από το σημείο που βρίσκεται, στο σημείο όπου θα ήθελε να είναι, πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο ευχάριστα.

Μέσα σε αυτή τη διεργασία, το άτομο μαθαίνει να θέτει στόχους, ανακαλύπτει το απεριόριστο των δυνατοτήτων του, ενδυναμώνει και ενισχύει την αυτοπεποίθηση του, αποκτά αυτογνωσία, διαχειρίζεται πιο ωφέλιμα τα συναισθήματα του, αποκτά θετικές συνήθειες και συμπεριφορές και ενεργεί με τρόπο που εξυπηρετεί την υλοποίηση των στόχων του.

Το business coaching είναι μια μέθοδος που συνδυάζει τη στοχοθεσία, με την αυτογνωσία, και τη δράση και οδηγεί στην θετική αλλαγή και την ανάπτυξη.

H έννοια του coach [προπονητή], υπήρξε για πολλά χρόνια συνδεμένη στη συνείδηση μας, ίσως αποκλειστικά με τον αθλητισμό. Ο «πρωταθλητισμός» στις επιχειρήσεις, έχει μικρές διαφορές από τον πρωταθλητισμό στα αθλήματα. Τα άτομα χρειάζονται υποστήριξη για να ανταπεξέλθουν.

Αυτό έγινε κατανοητό εδώ και αρκετές δεκαετίες στους οργανισμούς του εξωτερικού και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επιχειρήσεις, συνειδητοποίησαν τη χρησιμότητα του «προπονητή» για τα στελέχη τους. Ο υψηλός ανταγωνισμός της αγοράς και η συνεχής επιδίωξη των εταιριών για ανάπτυξη και κερδοφορία, δημιουργεί υψηλές απαιτήσεις απόδοσης. Πολλές ώρες εργασίας, σωματική, ψυχική και πνευματική καταπόνηση, έλλειψη προσωπικής ζωής, αυξανόμενο στρες και άγχος, υψηλός ανταγωνισμός, οδηγούν σε σταδιακή πτώση ψυχολογίας των ανθρώπων και κατά συνέπεια της απόδοσης τους. Η υποστήριξη και η ενδυνάμωση που δίνει το coaching στα στελέχη των εταιριών, είναι  μια λύση που είχε αμοιβαία οφέλη, προς όλες τις κατευθύνσεις.

Στην Ελλάδα, το business coaching τα τελευταία χρόνια αρχίζει και παίρνει ουσιαστική θέση μέσα στις επιχειρήσεις. Όσο πιο απαιτητικό γίνεται το περιβάλλον, τόσο οι επιχειρήσεις κατανοούν ότι τα στελέχη τους χρειάζονται υποστήριξη.

Τα οφέλη που αποκομίζει και το άτομο και η εταιρία είναι πολλαπλά.