Οργάνωση Προσωπικού και Εταιρίας

Δημιουργήστε μια εταιρία που λειτουργεί ρολόι!

Είναι απόλυτα σίγουρο ότι η βέλτιστη οργάνωση και διαχείριση του προσωπικού συμβάλει στην άρτια λειτουργία μιας εταιρίας και τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και προς όλες τις κατευθύνσεις. Το να δουλεύει μια εταιρία οργανωμένα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά χρειάζεται τη δημιουργία ενός μείγματος οργάνωσης, το οποίο να συνδυάζει την συνέπεια με την ευελιξία, τις διαδικασίες με την ταχύτητα, την συνεργασία με την πρωτοβουλία.

Αν δεν υπάρξει αυτός ο συνδυασμός, το πιθανότερο είναι η εταιρία να οδηγηθεί, όπως έχουμε δει πολλές φορές, σε δύο δρόμους εξίσου αναποτελεσματικούς και αδιέξοδους.

Ο πρώτος είναι ο δρόμος της γραφειοκρατίας. Μία δομή η οποία δεν έχει κανένα αποτέλεσμα μέσα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο απαιτεί ποιότητα, ταχύτητα και ευελιξία. Η υπερβολική προσκόλληση στις διαδικασίες και την ιεραρχία, ελαχιστοποιεί την ατομική ευθύνη και την πρωτοβουλία και οδηγεί σε αβουλία, βόλεμα, ευθυνοφοβία, πλήξη, υποπαραγωγικότητα, εσωτερικά politics, αναζήτηση άλλης εργασίας κτλ.

Ο δεύτερος, ο δρόμος της αδόμητης εργασίας. Ένα δρόμος χωρίς σαφής οδηγίες, κατευθύνσεις, διαδικασίες, ιεράρχηση των καθηκόντων και της ευθύνης, είναι εξίσου αναποτελεσματικός. Δημιουργεί κλίμα ασυνεννοησίας, καθυστερήσεων και θορύβου σε όλη την εταιρία, με ορατά αρνητικά αποτελέσματα σε κάθε λειτουργία της επιχείρησης. Η ατομικότητα ξεπερνάει τη συνεργασία, η ευθύνη χάνεται μέσα στην ασάφεια, η ευελιξία υποδαυλίζει την συνέπεια. Ανασφάλεια, politics, χάνεται χρόνος, ποιότητα, πωλήσεις, πελάτες κτλ.

Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

To Πρόγραμμα Οργάνωσης Προσωπικού και Εταιρίας της Pplus εφαρμόζεται πάνω στις δικές σας εταιρικές ανάγκες και το αποτέλεσμα του είναι η δημιουργία του κατάλληλου μείγματος οργάνωσης, με την σωστή ποσότητα των ποιοτήτων που χρειάζεται η δική σας εταιρία!

Οργανωθείτε και λειτουργείστε με συνέπεια και δομή, γρήγορα, ευέλικτα και αποτελεσματικά.

Δημιουργείστε ένα περιβάλλον συνεργασίας, προόδου και εξέλιξης για τους εργαζομένους σας.

Αυξήστε τους δείκτες παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας και δείτε την εταιρία σας να απογειώνεται!

Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε:

 Αποσαφήνιση της παρούσας οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρίας.

  Αποτύπωση της επιθυμητής οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρίας [ποιοί είναι οι στόχοι].

  Αποτύπωση της οργανωτικής δομής [οργανόγραμμα, τμήματα, θέσεις εργασίας].

  Περιγραφές θέσεων εργασίας [ικανότητες, δεξιότητες, αρμοδιότητες, ευθύνη, εξέλιξη].

  Ροή εργασίας [καταμερισμός, ανάθεση, διαδικασίες, χρόνοι].

  Ροή επικοινωνίας [feedback, διαδικασίες, πόροι, χρόνοι].

  Διαχείριση χρόνου, αναδιάρθρωση διαδικασιών, πόροι, συστήματα.

  Ηγεσία [διοίκηση ανθρώπων και ομάδων].

  Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού.

  Feedback και τροποποιήσεις όπου χρειάζεται.

Τα Πρωταθλήματα τα κερδίζουν οι καλά Οργανωμένες Ομάδες!