Εύρεση & Επιλογή Προσωπικού

Η εξεύρεση και η επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου για την κάλυψη μιας θέσης είναι μια πολύ σημαντική απόφαση για μια εταιρία και αρκετές φορές μετατρέπεται σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. Είτε πρόκειται για αντικατάσταση, είτε για νέα θέση χρειάζεστε τον κατάλληλο υποψήφιο, όσο τον δυνατόν γρηγορότερα!

Η συνεργασία μας  μπορεί να κάνει τα πράγματα απλά, εύκολα και το σημαντικότερο γρήγορα και αποτελεσματικά για εσάς!

  Κερδίζετε το χρόνο της όλης διαδικασίας.

  Μειώνετε το χρόνο κάλυψης της θέσης.

✓  Μειώνετε το ρίσκο της κατάλληλης επιλογής.

  Κερδίζετε το κόστος της εξεύρεσης και επιλογής.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε:

  Αποσαφήνιση των αναγκών της θέσης, με βάση τις ανάγκες και την κουλτούρα της εταιρίας

  Δημιουργία του προφίλ της θέσης [ικανότητες, δεξιότητες, συμπεριφορές, αξίες]

  Σύνταξη και δημοσίευση της αγγελίας στα κατάλληλα κανάλια

  Συλλογή βιογραφικών, διαλογή και αξιολόγηση με βάση τα απαιτούμενα της θέσης

  Πρώτη συνέντευξη με τον/την υποψήφιο/α [online]

  Τεστ αξιολόγησης ικανοτήτων/δεξιοτήτων όπου χρειάζεται

  Συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες

  Δεύτερη συνέντευξη με τον/την υποψήφιο/α [δια ζώσης]

  Τεστ προσωπικότητας [προαιρετικό]

  Αποστολή 3ων υποψηφίων στην εταιρία, για τελική επιλογή

Στελεχώνουμε, οργανώνουμε, εκπαιδεύουμε, το Ανθρώπινο Δυναμικό σας!