Εκπαίδευση Προσωπικού

“Hire Character. Train Skills”

Η εκπαίδευση είναι ο άξονας της βελτίωσης και της ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Η εκπαίδευση στο Ανθρώπινο Δυναμικό σας,  ίσως είναι η μόνη επένδυση που έχει μηδενικό ρίσκο και σίγουρα θα σας φέρει θετικά αποτελέσματα.

Όσο περισσότερο εκπαιδεύετε τους ανθρώπους σας και είστε αρωγός στην βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, τόσο συμβάλλετε στην ανάπτυξη της εταιρίας σας.

Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, είναι σαν να κάνετε update στο λειτουργικό της εταιρίας σας.

Η εταιρία σας είναι μοναδική, έχει τις δικές της εκπαιδευτικές ανάγκες και για το λόγο αυτό η αποτελεσματική εκπαίδευση χρειάζεται να είναι απόλυτα εστιασμένη σε αυτές, να έχει άμεση πρακτική εφαρμογή από τους εργαζομένους και να διδάσκεται από εισηγητές, που εκτός από ακαδημαϊκή κατάρτιση διαθέτουν και προσωπική εμπειρία

Δημιουργούμε εκπαιδεύσεις & σεμινάρια ακριβώς πάνω στις ανάγκες σας

Επιλέξτε το θέμα, τον τόπο, τη διάρκεια της εκπαίδευσης που θα υλοποιήσουμε. Η συνεργασία μας με κορυφαίους εκπαιδευτές από κάθε κλάδο, εγγυάται την υλοποίηση των πλέον εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων.

Θεματολογία εκπαιδεύσεων

Ηγεσία – ανάπτυξη δεξιοτήτων

Στοχοθεσία

Πωλήσεις

Αποτελεσματική Επικοινωνία

Ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων

Εξυπηρέτηση πελατών

Διαχείριση αλλαγής

Ενδυνάμωση ομάδας [βιωματικό]

Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων

Διαπραγμάτευση

Διαχείριση χρόνου

Αναβλητικότητα

Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε:

Train you business Brain!