Έλεγχος Ιστορικότητας Μισθοδοσίας

[check-up]

Καλύτερα το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν!

Αποκτείστε μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης της επιχείρησης.

Δείτε τις αδυναμίες που υπάρχουν και σε ποια σημεία υπάρχουν

Διορθώστε τα κακώς κείμενα όπου υπάρχουν.

Μάθετε πως να χειρίζεστε ανάλογες περιπτώσεις ορθά.

Προετοιμαστείτε οικονομικά για το μέλλον.

Λόγω εισφοροεισπρακτικής λογικής της εργατικής και κυρίως της νομοθεσίας που διέπει την ασφάλιση των εργαζομένων, ένα μικρό ανθρώπινο λάθος, μπορεί κοστίσει πάρα πολύ όταν γίνει ένας επιτόπιος έλεγχος και κυρίως όταν γίνει ο τακτικός έλεγχος, διότι οι προσαυξήσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται μέχρι τη στιγμή του ελέγχου που μπορεί να είναι 10+ χρόνια μετά.

Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα μικρό λάθος στη μισθοδοσία ή ένα εκπρόθεσμο μερικών ημερών μετά από 10 χρόνια θα κοστίζει αρκετές χιλιάδες ευρώ για την επιχείρηση σας.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι μια προσομοίωση του ελέγχου που θα γινόταν στην εταιρία σας την δεδομένη στιγμή από όλες τις υπηρεσίες. Αφορά ένα λεπτομερή έλεγχο σ’ όλο το φάσμα της μισθοδοσίας και των ενεργειών που απαιτούνται από τον εργοδότη από το Α έως το Ω και περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:

Α. Εσωτερικός έλεγχος   [τακτικός έλεγχος]

Περιλαμβάνει κάθε ενέργεια από την έναρξη της απασχόλησης μέχρι τη λήξη της και ελέγχεται κάθε σημείο της ως προς την ορθότητα των ενεργειών που έγιναν βάση της νομοθεσίας που ίσχυε την δεδομένη στιγμή που έγινε η ενέργεια.

  • Έλεγχος απαιτούμενων εγγράφων ως προς την ορθή σύνταξη τους [προσλήψεις, συμβάσεις, αποχωρήσεις, λήξεις, απολύσεις, πίνακες προσωπικού, δανεισμός κτλ.].
  • Έλεγχος έγκαιρης κατάθεσης των εγγράφων [εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα].
  • Έλεγχος της ορθότητας της ασφάλισης [κύρια επικουρικά και ταμεία προνοίας].
  • Έλεγχος της ορθότητας των αποδοχών βάση της απασχόλησης [νυχτερινά, υπερεργασία, υπερωρία, αργίες- Κυριακές κτλ.].
  • Έλεγχος της ορθότητας των αποδοχών βάση της ισχύουσας σύμβασης

B. Έλεγχος αρχείου εταιρίας    [επιτόπιος έλεγχος]

Προσομοιώνει έναν επιτόπιο έλεγχο στην έδρα ή στα σημεία απασχόλησης του προσωπικού.

  • Έλεγχος για ανασφάλιστη εργασία.
  • Έλεγχος τήρησης των ωραρίων βάση της δηλωθείσας απασχόλησης.
  • Έλεγχος της ύπαρξης των απαιτούμενων εγγράφων στον τόπο απασχόλησης.
  • Έλεγχος ετοιμότητας των εργαζομένων.

Γ. Χρηματικός υπολογισμός των προστίμων και διαφορών που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε.

Υπολογίζουμε για εσάς πιο θα είναι το οικονομικό κόστος που θα έχει η επιχείρηση σας από τα λάθη ή τις παρατυπίες που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο. Έτσι αποκτάται την πλήρη εικόνα του οικονομικού ανοίγματος που θα αντιμετωπίσετε σε περίπτωση ελέγχου είτε τακτικού είτε επιτόπιου και αυτό σας δίνει την ευχέρεια να προετοιμαστείτε ανάλογα.

Δ. Υποβολή προτάσεων διόρθωσης των προβλημάτων που εντοπίζονται.

Το να εντοπίσεις το πρόβλημα είναι το πρώτο βήμα, ο σκοπός είναι να το λύσεις.
Και εδώ βρίσκεται όλο το όφελος για την επιχείρηση σας (!), διότι σας παρέχουμε και όλες τις εφικτές και τις πλέον ωφέλιμες για την επιχείρηση σας λύσεις και σας υποστηρίζουμε και κατά το στάδιο της εφαρμογής και ολοκλήρωσης όλων όσων χρειάζεται να υλοποιηθούν σε όποιο στάδιο των παραπάνω διαδικασιών χρειάζεται.

Είναι μια υπηρεσία εξυγίανσης και πρόνοιας για την επιχείρηση σας !

Αναθέστε τη μισθοδοσία των εργαζομένων σας στα ασφαλή χέρια των ειδικών και αφοσιωθείτε

στην στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας σας.