Εκδίδουμε την Μισθοδοσία σας με ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια.

Στην Pplus συνδυάζουμε αθροιστικά 40+ χρόνια εμπειρίας στην έκδοση μισθοδοσίας Μας διακρίνει η επαγγελματική συνέπεια και η σχέση εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τους πελάτες μας. Παρέχουμε την αναγκαία προστασία σε κάθε εργοδότη μέσω της ορθής και έγκαιρης έκδοσης μισθοδοσίας.

Η μισθοδοσία θεωρείται βάσιμα ως το πιο επισφαλές και πολύπλοκο κομμάτι, στο φάσμα των οικονομικών υπηρεσιών, λόγω:

▲  του μεγάλου εύρους της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που συνεχώς μεταβάλλεται

▲  των καθημερινών αποκλειστικών προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται ευλαβικά

  της αμεσότητας του αποτελέσματος σε σχέση με την ικανοποίηση του εργατικού δυναμικού της εταιρείας

  του ότι τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των τακτικών ελέγχων μπορεί  να γίνουν αιτία να καταλογιστούν πρόστιμα
ακόμα και μετά από δέκα+ έτη, με ανάλογες προσαυξήσεις

  των αιφνιδίων επιτόπιων ελέγχων από τις δημόσιες αρχές (ΣΕΠΕ,ΕΦΚΑ)

  τα πολυπληθή και δυσβάσταχτα διοικητικά πρόστιμα

  της έλλειψης έμπειρων εξειδικευμένων στελεχών στην αγορά εργασίας

Μέσω της διαδικασίας των εσωτερικών διαγνωστικών ελέγχων μας, διασφαλίζουμε την αποφυγή λαθών και παραλείψεων, θωρακίζοντας σας συμπληρωματικά και με αυτόν τον τρόπο, έναντι κινδύνων. Δίνουμε μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια των δεδομένων σας και τη διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών των εργαζομένων σας.

Στην Pplus παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές και πλήρεις υπηρεσίες μισθοδοσίας στοχευμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη, με προσοχή στη λεπτομέρεια,  άμεση εξυπηρέτηση και ακεραιότητα.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ολική διαχείριση της μισθοδοσίας:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και επίβλεψη εσωτερικού λογιστηρίου

 • Υπολογισμός, ωρομέτρηση και έκδοση και διαχείριση μηνιαίας μισθοδοσίας καθώς και Δώρου Πάσχα, Επιδόματος άδειας και Δώρου Χριστουγέννων (ημερομίσθιων / μισθωτών / ωρομισθίων, πλήρους /μερικής /εκ περιτροπής / διαλείπουσας απασχόλησης  για δικηγόρους με έμμισθη εντολή , μηχανικούς , ιατρούς , αμειβόμενους με τίτλους κτήσης κ.α.)

 • Υπολογισμός bonus, πρόσθετων αμοιβών, παροχών σε είδος, εκτός έδρας και λοιπές αποζημιώσεις

 • Διαχείριση Προκαταβολών μισθοδοσίας και δανείων εργαζομένων

 • Υπολογισμός εκκαθαρίσεων αποχωρήσεων απολύσεων συνταξιοδοτήσεων

 • Αμοιβές διαχείρισης και μελών Δ.Σ.

 • Αλλοδαπό προσωπικό, Αποσπάσεις εργαζομένων

 • Εφαρμογή και παρακολούθηση Σ.Σ.Ε.

 • Υποβολές στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις με προειδοποίηση και χωρίς, λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ετήσιες άδειες, πινάκες ωρών εργασίας / ετήσιοι και συμπληρωματικοί, υπερεργασίας –υπερωρίες, πρακτική άσκηση, μαθητείες, πρόγραμμα Συν-Εργασία, αναστολές συμβάσεων εργασίας, πρόγραμμα 100.000 θέσεων εργασίας, οικοδομώ Ε12, χρήση μοτοσυκλέτας)

 • Εξοφλητικές αποδείξεις – αναλυτικά σημειώματα εκκαθάρισης μισθοδοσίας, αποστολή ατομικής απόδειξης στο προσωπικό mail του εργαζομένου (και με προστατευμένο αρχείο μέσω συμφωνημένου κωδικού κατόπιν συνεννόησης)

 • Ατομικές συμβάσεις εργασίας αόριστου/ορισμένου χρόνου

 • Διαχείριση και έλεγχος βαρδιών, προγράμματος ωρών εργασίας

 • Δημιουργία αρχείου sepa πληρωμής μισθοδοσίας μέσω τράπεζας

 • Μισθοδοτικές καταστάσεις σε αρχεία μορφής pdf και excel

 • Δημιουργία λογιστικού άρθρου

 • Βιβλία αδειών και αιτήσεις αδειών, διαχείριση ασθενειών/ εγκυμοσύνης

 • Πλήρης διαχείριση Οικοδομικών έργων

 • Κοστολογήσεις σεναρίων μισθοδοσίας, ανά τμήμα εργασίας, ανά κατάστημα, ανά ειδικότητα

 • Υπολογισμός προβλέψεων και προϋπολογισμών

 • Διοικητικές αναφορές με τα αιτούμενα δεδομένα, στατιστικά δεδομένα

 • Μηνιαίες βεβαιώσεις αποδοχών και φόρου μισθωτών υπηρεσιών

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση προγραμμάτων επιδότησης νέων θέσεων εργασίας ΟΑΕΔ

 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, ρυθμίσεις οφειλών ΚΕΑΟ

 • Υποβολή αρχείων ασφαλιστικών ταμείων (ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΠ ΑΠΔ) , ΤΑΥΦΕ ,ΤΕΑΕΑΠΑΕ κλπ)

 • Απογραφή νέου εργοδότη ή υποκαταστημάτων σε ασφαλιστικά ταμεία

 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση

 • Ενημέρωση αλλαγών και άμεση εφαρμογή εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

 • Άμεση εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών

 • Προτάσεις και επίλυση θεμάτων εργατικών διαφόρων

 • Υποστήριξη σε έλεγχο ασφαλιστικών ταμείων και επιθεώρησης εργασίας

 • Προϋπολογισμός Δώρων σε μηνιαία βάση μετά από συνεννόηση

 • Έλεγχος αρχείου παραλαβής και διορθώσεις σε λανθασμένους υπολογισμούς μετά από συνεννόηση

 • Συγκεντρωτική ενημέρωση οφειλών προς πληρωμή τέλη του μήνα

 • Αποστολή όλων των απαραίτητων δεδομένων στο λογιστή σας

 • Άμεση ενημέρωση αλλαγών στη νομοθεσία

Αναθέστε τη μισθοδοσία των εργαζομένων σας στα ασφαλή χέρια των ειδικών και αφοσιωθείτε στην στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας σας.