Ψηφιακή Κάρτα – Εφαρμογή & Προκλήσεις

Μέσα στο 2024 αναμένεται η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας από το σύνολο των επιχειρήσεων, γεγονός που ήδη έχει δημιουργήσει αναταράξεις και αγωνίες και στις επιχειρήσεις και στους ειδικούς έκδοσης μισθοδοσίας. Ελπίζουμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα εκδοθεί η εγκύκλιος του υπουργείου που θα δίνει διευκρινήσεις σχετικά, διότι τα ερωτήματα είναι εύλογα πάρα πολλά.

Από την 1η Ιανουαρίου εντάσσονται στην υποχρέωση οι βιομηχανίες και το λιανικό εμπόριο, ήδη βέβαια έχει ανακοινωθεί ότι θα δοθεί τρίμηνη παράταση που σημαίνει ότι η υποχρέωση θα υπάρχει χωρίς όμως τις αντίστοιχες κυρώσεις. Από την 1η Οκτωβρίου η εφαρμογή θα επεκταθεί στον τουρισμό και την εστίαση και έως τέλος του έτους θα εισέλθουν όλοι οι λοιποί κλάδοι.

Τι σημαίνει πρακτικά η ψηφιακή κάρτα για μια επιχείρηση; Σημαίνει υποχρέωση δήλωσης εισόδου και εξόδου του κάθε εργαζομένου στο χώρο εργασίας και υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ, ώστε να υπάρχει ακριβής καταγραφή της εργασίας. Υπάρχουν μια σειρά από προκλήσεις της οποίες η επιχείρηση/εργοδότης θα πρέπει να αντιμετωπίσει και σίγουρα θα πρέπει το υπουργείο να της λάβει υπόψη και να δώσεις αντίστοιχες λύσεις.

Πέρα από το τεχνικό μέρος το οποίο ο εργοδότης θα πρέπει να φροντίσει να λειτουργεί άψογα ώστε να αποφευχθούν λάθη, παραλήψεις και γραφειοκρατία τόσο κατά τη δήλωση των ωραρίων όσο και κατά την έκδοση της μισθοδοσίας υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως τα παρακάτω διότι ενδέχεται να οδηγήσουν σε κυρώσεις.

 • Τεχνικό μέρος [λειτουργικά θέματα, Internet, κτλ]
 • Λανθασμένα χτυπήματα ή μη χτυπήματα από αμέλεια εργαζομένου
 • Προγενέστερα ή μεταγενέστερα χτυπήματα της κάρτας [ π.χ. +/- 15 λεπτά διότι μπορεί ο εργαζόμενος να πήγε λίγο νωρίτερα στην εργασία του ή να καθυστέρησε για κοινωνικούς λόγους να χτυπήσει την κάρτα κατά την έξοδο του

Το χτύπημα της κάρτας θα πρέπει να είναι ακριβές σε σχέση με την παρουσία του εργαζομένου στο χώρο εργασίας σε επιτόπιο έλεγχο, θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των ωραρίων και των χτυπημάτων της κάρτας και φυσικά αντιστοιχία των χτυπημάτων με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του εργαζομένου. Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι το πρόστιμο για εργαζόμενο που βρίσκεται στην εργασία ενώ υπάρχει χτύπημα της κάρτας ότι έχει αποχωρήσει θα είναι 10.500 ευρώ, όσο δηλαδή και το πρόστιμο του ανασφάλιστου.

Παρότι το υπουργείο έχει ήδη ανακοινώσει κάποια μέτρα που προωθούν την ευελιξία, είναι σαφές ότι ταυτόχρονα επιθυμεί την πάταξη της υποδηλωμένης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι απολύτως προσεκτικές με τις δηλώσεις των ωραρίων, να υπάρχει καθοδήγηση και πολύ συχνή ενημέρωση των εργαζομένων για να αποφεύγονται αμέλειες και φυσικά το ίδιο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και οι υπεύθυνοι διαχείρισης της μισθοδοσίας και στη δήλωση των ωραρίων αλλά και στην έκδοση της μισθοδοσίας.

Προκλήσεις και Δυνατότητες στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Παρά τις θετικές πτυχές, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αντιμετωπίζει και προκλήσεις. Οι ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις, οι αλλαγές στην οικονομία και η ανάγκη για προσαρμογή απαιτούν διαρκή προσοχή και ευελιξία από τους υπεύθυνους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι πολύ περισσότερα από απλά ένα σύνολο εργαζομένων και απαιτεί ανάλογη διαχείριση.

Είναι η καρδιά και το μυαλό της επιχείρησης, που χτίζει γέφυρες μεταξύ των στόχων και των καθημερινών επιτευγμάτων. Η ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί στρατηγική, ευαισθησία και δέσμευση προς τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου ο κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να ακμάσει.

Προκλήσεις / Δυνατότητες:

 1. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη: Πρόκληση: Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας απαιτεί συνεχή εκπαίδευση. Δυνατότητες: Εισαγωγή συστημάτων εκπαίδευσης online και ενθάρρυνση της αυτοματοποίησης σε καθημερινές εργασίες.
 2. Διαχείριση Αποδοτικότητας: Πρόκληση: Η μέτρηση της αποδοτικότητας και η αξιολόγηση της απόδοσης εργαζομένων. Δυνατότητες: Εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης, συνεχής ανατροφοδότησης της ανάπτυξης του προσωπικού.
 3. Διαχείριση Πολυπολιτισμικών Ομάδων: Πρόκληση: Η αποτελεσματική διαχείριση ομάδων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Δυνατότητες: Προώθηση της πολυπολιτισμικότητας, εκπαίδευση σε διαπολιτισμικές δεξιότητες.
 4. Διαχείριση Αποχωρήσεων: Πρόκληση: Η διατήρηση των ταλέντων και η αντιμετώπιση των προκλήσεων των αποχωρήσεων. Δυνατότητες: Προσφορά ευελιξίας, ευκαιρίες ανάπτυξης καριέρας και ανταγωνιστικά πακέτα αποζημιώσεων.

 

Με τη σωστή διαχείριση, η ομάδα ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες για βελτίωση και ανάπτυξη.

 

Είναι σαφές ότι κάθε πρόκληση αποτελεί ταυτόχρονα και μια ευκαιρία βελτίωσης για την επιχείρηση και τους εργαζομένους της. Ευρύτερα κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προετοιμαστεί κατάλληλα λαμβάνοντας αποφάσεις στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της που στηρίζουν τους παρακάτω άξονες:

Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού: Δημιουργείστε ένα οργανογράμμα που ευθυγραμμίζεται με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης σας.

Ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων: Προωθείστε την εκπαίδευση για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και καθοδηγείστε με το προσωπικό σας παράδειγμα.

Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών: Χρησιμοποιείστε τεχνολογίες για την αυτοματοποίηση εργασιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Καλλιέργεια Εταιρικής Κουλτούρας: Δημιουργείστε μια θετική και συνεργατική εταιρικής κουλτούρας που προωθεί την αμοιβαία υποστήριξη και ανάπτυξη.

 

 

Outsourcing Payroll: Στρατηγική απόφαση πολλαπλής ωφέλειας για τις Εταιρίες

Οι υποχρεώσεις  που γεννά η διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού καθώς και η ευθύνη που συνεπάγεται λόγω της πολυπλοκότητας της Νομοθεσίας στην Ελλάδα,  μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για πολλές εταιρίες. Η ανάθεση της Μισθοδοσίας σε εξειδικευμένο εξωτερικό πάροχο  έχει αναδειχθεί παγκοσμίως  ως στρατηγική λύση που προσφέρει πληθώρα οφελών για τις επιχειρήσεις. Ας εξετάσουμε πιο αναλυτικά τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα

 1. Εξοικονόμηση Χρόνου/Μείωση Γραφειοκρατίας: Η διαχείριση της Μισθοδοσίας απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσοχή στη λεπτομέρεια ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση εγγράφων μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Οι εταιρίες  που επιλέγουν την ανάθεση της Μισθοδοσίας εξωτερικά μπορούν να επικεντρωθούν στις κύριες τους δραστηριότητες, αφήνοντας το έργο της μισθοδοσίας αλλά και την γραφειοκρατία σε εξειδικευμένους επαγγελματίες.
 2. Μείωση των Σφαλμάτων: Οι εξειδικευμένοι στο χώρο του payroll επαγγελματίες διασφαλίζουν την ορθότητα στους υπολογισμούς των αμοιβών, των φόρων και των εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων, μειώνοντας την πιθανότητα ανθρώπινων λαθών.
 3. Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς: Οι νόμοι και οι κανονισμοί περί μισθοδοσίας και ασφάλισης στη χώρα μας  αλλάζουν συχνά.  Ο εξωτερικός πάροχος  payroll διασφαλίζει ότι η εταιρία σας είναι πάντα συμμορφωμένη με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν και σας θωρακίζει απέναντι σε ελέγχους.
 4. Εξοικονόμηση Χρημάτων: Η ανάθεση της  μισθοδοσία μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους, καθώς η απασχόληση εσωτερικού προσωπικού για τη διαχείριση του payroll μπορεί να είναι δαπανηρή.
 5. Αυξημένη Ασφάλεια Δεδομένων: Οι σύμβουλοι payroll εφαρμόζουν προηγμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών των εργαζομένων, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων.

Συμπέρασμα: Το outsourcing payroll δεν είναι απλώς μια τεχνική εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων, αλλά μια στρατηγική επιλογή που επιτρέπει στις εταιρίες να επικεντρωθούν στον πυρήνα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τη σωστή και ασφαλή διαχείριση του μισθοδοτικού συστήματος.

10ετής παραγραφή οφειλών e-ΕΦΚΑ – Βήμα βήμα όλη η διαδικασία

Μειώνεται σε 10 χρόνια από 20 που ίσχυε παλιότερα ο χρόνος που έχει στη διάθεση στου ο ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν.

Η δεκαετής παραγραφή των μη βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, σημαίνει σημαντική ελάφρυνση για ελεύθερους επαγγελματίες και εργοδότες ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συνταξιοδότηση για όσους οφείλουν στο ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 14-2-2023 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.75110/Σ22991 ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α’ Καϊμενάκη Γεωργία 2105285550 Χρησταράς Μιχάλης 2105285587, 597, 629 Email: tm.katheisfmmisth@efka.gov.gr

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραγραφή αξιώσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από μη καταβληθείσες εισφορές Μη Μισθωτών Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών. ΣΧΕΤ: α) Το αρ. 6 του ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α΄219/25.11.2022) β) Η αριθ.43/2022 Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 95 του ν.4387/2016 περί παραγραφής των αξιώσεων του e-ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες εισφορές και δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την παραγραφή απαιτήσεων του e-ΕΦΚΑ, εστιάζοντας στις διατάξεις που θεσπίζουν λόγους αναστολής και διακοπής της παραγραφής των ανωτέρω απαιτήσεων.

Με το παρόν έγγραφο παρέχονται συμπληρωματικά οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των προβλεπομένων για την παραγραφή οφειλών από μη καταβληθείσες εισφορές Μη Μισθωτών, την διαδικασία εξέτασης αίτησης / ένστασης και τις ενέργειες στις περιπτώσεις που προκύπτει παραγραφή.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Οφειλές από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές, από 12/5/2016 υπόκεινται σε 10ετή παραγραφή που αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους εκείνου εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.

Για απαιτήσεις που προέρχονται από ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία που παρασχέθηκε μετά από την 1/1/2026 η παραγραφή ορίζεται 5ετής.

Σε περίπτωση που η παραγραφή της οφειλής έχει διακοπεί λόγω διακοπτικού γεγονότος (πχ ρύθμιση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις), αρχίζει νέα δεκαετής παραγραφή που ξεκινά από την επόμενη ημέρα του διακοπτικού γεγονότος. Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση οφειλόμενων εισφορών στο ΚΕΑΟ λαμβάνεται ως διακοπτικό της παραγραφής γεγονός ΜΟΝΟ εφόσον έχει κοινοποιηθεί, με την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία, η εκδοθείσα πράξη βεβαίωσης στον οφειλέτη.

Δεδομένου ότι για την είσπραξη οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις των π. φορέων ίσχυε 20ετής παραγραφή και η ισχύουσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 12/5/2016, η παραγραφή κάθε οφειλής πέραν της 10ετίας με ύπαρξη διακοπτικού γεγονότος από 12/5/2016 και μετά, επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως, σε περίπτωση αίτησης του ασφαλισμένου, για την οποία είναι αναγκαία η εύρεση των μη παραγεγραμμένων οφειλών (π.χ. αίτηση χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, αίτηση συνταξιοδότησης κ.λπ.), και εφόσον διαπιστωθεί ότι είχε ήδη συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος χρόνος (10ετής) κατά την ημερομηνία του ως άνω διακοπτικού γεγονότος, η οφειλή παραγράφεται.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ και ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Για τον έλεγχο της παραγραφής οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών διακρίνονται οι κάτωθι περιπτώσεις ανάλογα με την ύπαρξη ή μη διακοπτικών της παραγραφής γεγονότων:

1. ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Οφειλές χρονικών διαστημάτων ασφάλισης πέραν της 10ετίας, για τα οποία δεν υπάρχει διακοπτικό γεγονός, παραγράφονται.

2. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΩΣ THN 11.05.2016

Στις περιπτώσεις που το τελευταίο διακοπτικό γεγονός παραγραφής οφειλών, είναι έως 11.05.2016 και κατά την ημερομηνία αίτησης έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής (10ετία) από το διακοπτικό γεγονός, η οφειλή παραγράφεται.

3. ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 12.05.2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Στις περιπτώσεις που υπάρχει διακοπτικό γεγονός από την 12.05.2016 και μετά, επανεξετάζεται η χρονική περίοδος που περιλαμβάνεται σε αυτό και τροποποιείται αναλόγως (παραγράφεται), εφ’ όσον είχε παρέλθει 10ετία από την οφειλή ή από τυχόν προηγούμενο διακοπτικό γεγονός. Ο έλεγχος διενεργείται στο πρώτο από την 12.05.2016 και μετά διακοπτικό γεγονός.

Επισήμανση: Σε κάθε περίπτωση που εντοπίζονται οφειλές εντός της 10ετίας (μη παραγεγραμμένες) βεβαιώνονται άμεσα στο ΚΕΑΟ με άμεση κοινοποίηση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) στον οφειλέτη ώστε να διακοπεί η παραγραφή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Διαδικασία εξέτασης αίτησης/ένστασης παραγραφής

i. Υποβολή αίτησης – Αρμοδιότητα Ελέγχου

Σε περίπτωση που τα τηρούμενα σε μηχανογραφικά συστήματα στοιχεία οφειλών και διακοπτικών γεγονότων δεν παρέχουν την δυνατότητα ολοκλήρωσης των αυτεπάγγελτων διαδικασιών ελέγχου και διαγραφής παραγεγραμμένων οφειλών, για την απόδειξη της παραγραφής υποβάλλεται αίτηση του ασφαλισμένου στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση, συνοδευόμενη από κάθε στοιχείο αποδεικτικό της παραγραφής. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η βούληση του ασφαλισμένου για εφαρμογή των διατάξεων περί παραγραφής λόγω παρέλευσης 10ετίας, καθώς και τα χρονικά διαστήματα, Φορέας, Κλάδος, κλπ, που επιθυμεί να εξεταστούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Για περιπτώσεις ασφάλισης σε διαφορετικούς φορείς η αίτηση θα είναι κοινή και θα έχει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Επισήμανση: Η εξέταση αιτήσεων των ασφαλισμένων θα διενεργείται από τις αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις. Ειδικότερα για ασφαλισμένους π. ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ) και π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται προς εξέταση στις Γ’ και Δ’ Δ/νσεις Απονομής Συντάξεων, λόγω αρμοδιότητας σε θέματα ελέγχου εισφορών έως 31/12/2016.

ii. Έλεγχος χρονικών διαστημάτων οφειλής και διακοπτικών γεγονότων

Πραγματοποιείται έλεγχος για οφειλόμενα χρονικά διαστήματα πέραν της 10ετίας και ύπαρξης διακοπτικών της παραγραφής γεγονότων για αυτές, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στις περιπτώσεις που οι οφειλές είναι ήδη βεβαιωμένες αναζητείται (έως την υλοποίηση ηλεκτρονικής πρόσβασης η οποία δρομολογείται) ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το ΚΕΑΟ ως εξής:
α) Κρινόμενη ΠΒΟ (αριθμός, χρονικό διάστημα οφειλής, φορέας, κλπ).

β) Αναζήτηση πρώτου διακοπτικού γεγονότος μετά την βεβαίωση ανά ΠΒΟ.

Επισημαίνεται ότι αναζητούνται πληροφορίες μόνο για ανεξόφλητες ή μερικώς εξοφλημένες ΠΒΟ που αφορούν διάστημα κρινόμενο για την παραγραφή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Τοπικών Διευθύνσεων επισυνάπτεται παράρτημα με τα Περιφερειακά υποκαταστήματα ΚΕΑΟ που έχουν την αρμοδιότητα εξέτασης των διακοπτικών γεγονότων.

iii. Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου κατά την ημερομηνία αίτησης

Συντάσσεται «Έκθεση Ελέγχου» (συνημμένο υπόδειγμα) στην οποία καταγράφονται οι οφειλές πέραν της 10ετίας, τα διακοπτικά γεγονότα της παραγραφής των οφειλών αυτών και τα αποτελέσματα του ελέγχου, ως χρονικά διαστήματα οφειλής και εφόσον απαιτείται ανά κλάδο ασφάλισης (στις περιπτώσεις διακριτής διαχείρισης, πχ. ρύθμισης ή βεβαίωσης στο ΚΕΑΟ οφειλών π. ΤΑΝ, π. ΤΥΔΑ, εξετάζονται διακριτά δεδομένου ότι αφορούν π. Φορείς, Τομείς, Λογαριασμούς, κλπ) για τα οποία παραγράφονται οι οφειλόμενες εισφορές σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Προσοχή: Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξόφληση οφειλών, σε χρόνο που αυτές είχαν παραγραφεί, δεν αναζητούνται/επιστρέφονται.

iv. Ενημέρωση πληροφοριακών συστημάτων για την παραγραφή

Για την ενημέρωση των πληροφορικών συστημάτων π. φορέων και την τήρηση στοιχείων παραγραφής οφειλόμενων εισφορών έχει δρομολογηθεί η δημιουργία
– ειδικού κωδικού διαγραφής / μηδενισμού οφειλής παραγραφέντος χρόνου ασφάλισης έως 31/12/2016 από τα μηχ/κά συστήματα των π. φορέων
– νέας οθόνης «Εξέταση Παραγραφής» στο μηχανογραφικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ «Έσοδα – Ασφάλιση Μη Μισθωτών» στην οποία θα καταχωρούνται οι αιτήσεις / ενστάσεις παραγραφής και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. Για την λειτουργικότητα των ανωτέρω θα ενημερωθείτε με την υλοποίησή τους. Έως την υλοποίηση θα τηρούνται αντίγραφα των συντασσόμενων Εκθέσεων Ελέγχου αρχειοθετημένα προκειμένου να καταχωρηθούν αναδρομικά.

v. Αποστολή τροποποιητικών Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) στο ΚΕΑΟ

Εφόσον οι παραγραφείσες οφειλές είναι ήδη βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ, θα τροποποιούνται (με τις γνωστές για κάθε π. φορέα διαδικασίες, αυτοματοποιημένες ή μη) και θα βεβαιώνονται ΑΜΕΣΑ στο ΚΕΑΟ τυχόν μη βεβαιωμένες οφειλές εντός 10ετίας, με ΑΜΕΣΗ κοινοποίηση της βεβαίωσης ΚΕΑΟ στον οφειλέτη.

vi. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων Ελέγχου στον ασφαλισμένο

Ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται εγγράφως (συνημμένο σχέδιο) για το αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησης / ένστασης παραγραφής, τα διακοπτικά γεγονότα καθώς και τα χρονικά διαστήματα που παραγράφονται.

2. Έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) ή Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ)

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, απαίτηση η οποία έχει υποπέσει σε παραγραφή δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) ή Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η ενημέρωση / επικαιροποίηση των οφειλόμενων εισφορών (βεβαιωμένων στο ΚΕΑΟ και μη βεβαιωμένων) στα κατά περίπτωση μηχανογραφικά συστήματα, για την έκδοση ΑΑΕ ή την ορθή αποτύπωση των οφειλών στην ΒΟ θα ακολουθούνται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το αριθμ. πρωτ. 472233/12-10-2022 έγγραφό της Διεύθυνσης Εισφορών μη Μισθωτών σχετικά με τις δυνατότητες α) έγκρισης των ελεγχόμενων περιοχών με απόρριψη ώστε να εκδίδεται ΑΑΕ και β) επικαιροποίηση των οφειλών που αποτυπώνονται σε ΒΟ στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού.

Δ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου οι Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται (το αργότερο) ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, δύναται να προσμετρήσουν ασφαλιστικό χρόνο (συνολικά ή μέρος αυτού) του οποίου οι ασφαλιστικές εισφορές είχαν παραγραφεί, τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση της σύνταξης.

Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές.

Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των διακοπτικών γεγονότων κατά την εξέταση αιτημάτων για παραγραφή οφειλών παρατίθεται παράρτημα με παραδείγματα

Του παρόντος να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
Α. ΚΑΠΡΑΛΟΥ

Πως αμείβεται η ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ στον Ιδιωτικό Τομέα;

Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες του κράτους.

Αυτό σημαίνει ότι για τον ιδιωτικό τομέα επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων συνεπώς για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα η Καθαρά Δευτέρα είναι κανονική εργάσιμη ημέρα.

Oι μισθωτοί  που απασχολούνται την Καθαρά Δευτέρα θα λάβουν το συνηθισμένο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο ή μισθό τους όπως για μια κανονική ημέρα εργασίας, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.

Εκτός όμως από τις υποχρεωτικές αργίες υπάρχουν και αυτές που ονομάζονται κατ’ έθιμο, δηλαδή οι ημέρες αυτές που μια επιχείρηση παραμένει κλειστή όχι γιατί το ορίζει ο Νόμος αλλά από συνήθεια ή έθιμο. Εδώ να πούμε πολύ σύντομα ότι το Έθιμο, δηλαδή κάτι που εφαρμόζεται με συνέπεια επί μεγάλο διάστημα, ομοιόμορφα και υπάρχει κοινή πεποίθηση ότι «έτσι είναι», αποτελεί κανόνα δικαίου.

Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις;

Πρώτη περίπτωση: Εάν η επιχείρηση εθιμοτυπικά είναι κλειστή την Καθαρά Δευτέρα.

Όσον αφορά στους ημερομίσθιους, δεν δικαιούται να λάβουν το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, διότι δεν υπάρχει διάταξη του νόμου η οποία να υποχρεώνει τον εργοδότη να καταβάλλει το ημερομίσθιο σε ημέρα που δεν είναι υποχρεωτική αργία.

Αν όμως η επιχείρηση που δεν λειτουργούσε εθιμοτυπικά συνήθιζε να καταβάλει το ημερομίσθιο, τότε η υποχρέωση αυτή υφίσταται.

Όσον αφορά αυτούς που αμείβονται με μισθό  θα λάβουν κανονικά το μισθό τους, χωρίς καμία περικοπή αλλά και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.

Δεύτερη περίπτωση: Εάν η επιχείρηση κατά τα προηγούμενα χρόνια εθιμοτυπικά είναι κλειστή την Καθαρά Δευτέρα και με μονομερή απόφαση του εργοδότη εκτάκτως λειτουργεί.

Όσον αφορά στους ημερομίσθιους δικαιούνται το κανονικό τους ημερομίσθιο [χωρίς προσαύξηση]

Όμως όσοι αμείβονται με μισθό δικαιούνται να λάβουν το 1/25 επί πλέον του μισθού τους. Αυτό συμβαίνει διότι ο μισθός αφορά τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, η Καθαρά Δευτέρα δεν ήταν για αυτούς εργάσιμη, οπότε στην περίπτωση που την εργαστούν θα πρέπει να λάβουν επιπλέον την αμοιβή αυτής της ημέρα, πάντα χωρίς καμιά άλλη προσαύξηση.

Τρίτη περίπτωση: Εάν η επιχείρηση λειτουργεί την Καθαρά Δευτέρα και ο εργοδότης αποφάσισε ότι δεν θα λειτουργήσει.

 Στην περίπτωση αυτή βάση των διατάξεων περί υπερημερίας του εργοδότη όσοι αμείβονται με  ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιο τους, ενώ όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής εκτός από τον κανονικό μηνιαίο μισθό τους.

 Να τονίσουμε ότι κατά τις εθιμοτυπικές αργίες συνεπώς και για την Καθαρά Δευτέρα, η οποία όπως είπαμε είναι κανονική εργάσιμη, εάν ο εργαζόμενος απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία και φυσικά δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιο του.

Κατά την ίδια λογική εάν ο εργοδότης δεν επιτρέπει την εργασία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός φυσικά των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, όπως και κάθε άλλης εργάσιμης.

Τέλος στην περίπτωση όπου η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά ως μία κανονική εργάσιμη ημέρα, η νομοθεσία περί κανονικής αδείας ισχύει κανονικά.

Για την Pplus,

Εύα Τσιολχά

Για περισσότερη ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μου στο eva@pplus.gr ή στο 210 653 4999

Άδεια φροντίδας παιδιών μετά τον τοκετό ή αλλιώς μειωμένο ωράριο

Οι γονείς που εργάζονται δικαιούνται εναλλακτικώς μεταξύ τους άδεια φροντίδας παιδιού, γνωστό και μειωμένο ωράριο, αναξάρτητα από το είδος της εργασίας του άλλου γονιού, ακόμα και στην περίπτωση που ο δεύτερος γονιός δεν εργάζεται. [αρ 37 – Ν. 4808/2021].

Ο νόμος παρουσιάζει πολύ μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ληφθεί αυτή η άδεια, με την προϋπόθεση πάντα ότι  υπάρχει συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου.

Α. Ο γονέας μπορεί να προσέρχεται ή να αποχωρεί νωρίτερα κατά 1 ώρα από την εργασία του, είτε ακόμα να την διακόπτουν κατά μία ώρα. Αυτό μπορεί να έχει διάρκεια 30 μήνες από τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό ή μετά την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας [εξάμηνο ΟΑΕΔ].

Β. Μετά από συμφωνία του εργοδότη με τον γονέα το ημερήσιο ωράριο μπορεί να μειωθεί κατά 2 ώρες ημερησίως για τους 12 πρώτους μήνες και για τους επόμενους 6 κατά 1 ώρα.

Γ. Μία άλλη εναλλακτική είναι αντί μείωσης ωραρίου ο γονέας να λάβει ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της περιόδου που δικαιούται το μειωμένο ωράριο. Και σε αυτή την περίπτωση η συμφωνία με τον εργοδότη είναι απαραίτητη. Σε αυτή την περίπτωση αθροίζονται οι εργάσιμες ώρες του μειωμένου ωραρίου και μετατρέπονται σε εργάσιμες ημέρες. Ο γονεάς μπορεί να λάβει αυτές τις ημέρες είτε συνεχόμενα, είτε τμηματικά.

Δ. Μπορεί ο γονέας να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου για ένα διάστημα σε ημέρες και για ένα άλλο διάστημα σε ώρες, κατόπιν φυσικά συμφωνίας

Όταν και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί καταθέτουν κοινή δήλωση στους εργοδότες τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού, βέβαια μπορεί να καθορίσουν χρονικά διαστήματα κατά τα οποία να εναλλάσσεται η χρήση του μειωμένου ωραρίου.

Σε περίπτωση διαζυγίου/ διάστασης το μειωμένο ωράριο το λαμβάνει ο γονιός που έχει την επιμέλεια του παιδιού, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία των γονέων.

Στην περίπτωση που ο γονέας αλλάξει εργοδότη μέσα στο διάστημα που δικαιούται το μειωμένο ωράριο, ο επόμενος εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει το υπόλοιπο για το διάστημα που απομένει.

Μειωμένο ωράριο δικαιούνται αναλογικά και οι μισθωτοί που απασχολούνται με μερική απασχόληση είτε με μειωμένες ώρες εργασίας, είτε λιγότερες ημέρες εργασίας.

Ο εργαζόμενος γονέας δεν μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα του, η ενέργεια αυτή είναι άκυρη. Ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας αυτής, μια τέτοια ενέργεια συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

 

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου. Πλεονεκτήματα και 5 σημεία που πρέπει να προσέξει ο εργοδότης.

Η σύμβαση ορισμένου χρόνου είναι μια μορφή απασχόλησης η οποία δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων για απασχόληση εργαζομένων σε περιόδους όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες ή συντρέχει κάποιος ειδικός λόγος ή σκοπός έκτακτης φύσης.

Η αλήθεια είναι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου έχουν απασχολήσει αρκετά τα ελληνικά δικαστήρια λόγω του ότι αρκετοί εργοδότες από άγνοια δεν ακολούθησαν το πλαίσιο με τον ορθό τρόπο ή προσπάθησαν να εκμεταλλευθούν τα πλεονεκτήματα που δίνει αυτού του είδους η σύμβαση εργασίας σε βάρος των εργαζομένων. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα ήταν να επωμιστούν  πολύ μεγάλα πρόστιμα.

Είναι μια μορφή απασχόλησης που έχει αρκετά πλεονεκτήματα, όμως χρειάζεται να προσεχθούν ορισμένες παράμετροι κατά την εφαρμογής της ώστε η επιχείρηση να είναι διασφαλισμένη.

Στη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου καθορίζεται το χρονικό διάστημα [από – έως] μέσα στο οποίο ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του. Με τη λήξη του διαστήματος αυτού παύει η ισχύς της σύμβασης χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

Στη σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά τη λήξη της ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση απόλυσης.

Εάν όμως ο εργοδότης καταγγείλει τη σύμβαση ορισμένου χρόνου πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία τότε οφείλει να καταβάλλει στον εργαζόμενο όλες τις αποδοχές που θα λάμβανε μέχρι και τη λήξη της σύμβασης [δεδουλευμένα, επίδομα αδείας, άδεια, δώρα]

Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω ας δούμε το εξής παράδειγμα

Α. Εργαζόμενος προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 9 μηνών και απολύεται στους 5 μήνες. Ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει στον εργαζόμενο όλες τις αποδοχές που θα έπαιρνε για τους υπόλοιπους 4 μήνες μέχρι τη λήξη της σύμβασης του.

Εδώ να σημειώσουμε ότι με ότι το άρθρο 40 του Ν. 3896/2011, μια σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να μετατραπεί αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία εφόσον περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της της σύμβασης με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν υπάρχει αυτός ο όρος μέσα στο κείμενο της σύμβασης ορισμένου χρόνου τότε ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση ορισμένου χρόνου νωρίτερα από τη λήξη της και να μην καταβάλλει στον εργαζόμενο τις αποδοχές που υπολείπονται.

Ο νόμος ορίζει ότι οι ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου επιτρέπονται όταν υπάρχει αντικειμενικός λόγος ο οποίος δικαιολογείται από το είδος της εργασίας, από τον σκοπό ή από το είδος και τον σκοπό της επιχείρησης. [πχ αύξηση εργασίας σε συγκεκριμένη περίοδο, αντικατάσταση εργαζόμενου/ης, εκτέλεση προσωρινής εργασίας,  εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ύπαρξη κάποιου συγκεκριμένου γεγονότος κτλ.]

Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντικειμενικού λόγου και εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία [3] χρόνια τότε θεωρείται ότι ο εργοδότης επιδιώκει την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης και η σχέση εργασίας μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου με ημερομηνία έναρξης την αρχική ημερομηνία της πρώτης σύμβασης ορισμένου χρόνου

Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που μέσα σε αυτό το διάστημα των τριών [3] ετών ο αριθμός των διαδοχικών ανανεώσεων υπερβεί τις τρεις [3].

Στις παραπάνω περιπτώσεις ο εργαζόμενος μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση απόλυσης για το συνολικό διάστημα της εργασίας του με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Εδώ να πούμε ότι διαδοχικές θεωρούνται οι συμβάσεις εκείνες που το μεταξύ τους διάστημα είναι μικρότερο των σαράντα πέντε [45] ημερολογιακών ημερών.

 

Δοκιμαστική περίοδος.

Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν υπάρχει η έννοια της δοκιμαστικής περιόδου. Δοκιμαστική περίοδος έως ένα έτος μέχρι την συμπλήρωση του οποίου ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση υπάρχει στις συμβάσεις αορίστου χρόνου.

 

Προκειμένου λοιπόν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της επιχείρησης και ταυτόχρονα  να γίνει σύννομη και ασφαλής χρήση της νομοθεσίας χρειάζεται να δοθεί βαρύτητα στα παραπάνω και ανάλογα τις ανάγκες που υπάρχουν να γίνουν και οι κατάλληλες επιλογές απασχόλησης.

 

4 ημέρες “κλειστό” το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Τι θα γίνει με τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις των εργαζομένων;

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Η πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ https://eservices.yeka.gr δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμη από σήμερα Πέμπτη 19.05.2022 και ώρα 15:00 έως Δευτέρα 23.05.2022 και ώρα 7:00, λόγω της μετάπτωση των εφαρμογών στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 

Ως εκ τούτου, οι υπόχρεοι εργοδότες δεν θα μπορούν να υποβάλλουν κατά το διάστημα αυτό τα έντυπα-στοιχεία των άρθρων 2 και 3 της υπ’αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.09.2019 Υπουργικής Απόφασης.

Διευκρινίζονται λοιπόν τα εξής:

1. Προσλήψεις που αφορούν στο ανωτέρω διάστημα θα εκλαμβάνονται ως εμπρόθεσμες, εφόσον υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από Δευτέρα 23.05.2022 και ώρα 07:01 μέχρι Τρίτη 24.05.2022 και ώρα 23:59:59.

2. Λύσεις εργασιακών σχέσεων που πραγματοποιούνται από 13.05.2022 μέχρι και 17.05.2022 για τις οποίες το διάστημα των τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών για την υποβολή των σχετικών εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εκπνέει εντός του διαστήματος της προσωρινής διακοπής λειτουργίας, θα εκλαμβάνονται ως εμπρόθεσμες εφόσον υποβληθούν από 23.05.2022 (ώρα 7:01) μέχρι την κατά περίπτωση συμπλήρωση του ανωτέρου ορίου.

 

Πρωτομαγιά 2022. Μεταφορά της αργίας σε εργάσιμη ημέρα με υπουργική απόφαση.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022, λόγω του ότι συμπίπτει με Κυριακή, μετατίθεται για την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022.